Skip to main content
DA / EN

Naturbevidste fodspor

Middelaldergrave, marsvin og spiselig tang er nogle af de inspirerende oplevelser, turister møder i Syddanmark. Nu perspektiverer en ny bog forholdet mellem natur og menneske i regionen.

Naturvidenskabelige fodspor er en ny bog, som inviterer til turismeoplevelser med autentisk indhold, aktiviteter og personligt udbytte.

Bogen indeholder en række fortællinger, der alle tager udgangspunkt i en destination i Syddanmark eller Schleswig-Holstein og handler om de udfordringer, som menneskets relationer til den omgivende natur stiller os overfor.

Marsvin og sky hasselmus

Bogen er delt op i temaerne: Før og nu; mad og drikke; land og vand; flora og fauna, og man kan bl.a. læse om havet som det glemte spisekammer, marsvinets liv med menneskeskabt støj, den sky hasselmus og den berømte videnskabsmand H. C. Ørsted fra Rudkøbing.

Den nye bog er et resultat af det dansk-tyske projekt Turisme, Menneske, Natur, der har adresse på Institut for Matematik og Datalogi på SDU.
 Projektets overordnede formål er at udvikle turismen i Region Syddanmark og den nordlige del af Schleswig-Holstein. Det sker ved at profilere området som en oplevelsesregion med fokus på den moderne borgers naturbevidsthed og betydningen af menneskets relationer til naturen. 

Bogen er gratis

Bogen, der foreligger i både en dansk og en tysk udgave,  kan fås gratis på de institutioner, der deltager i samarbejdet: Fjord & Bælt i Kerteminde, Naturama i Svendborg, Phänomenta i Flensborg, Multimar Wattforum i Tönning og Arche Warder i Warder samt Syddansk Universitet og universiteterne i Flensburg og Kiel.

 
Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Redaktionen afsluttet: 17.11.2014