Skip to main content
DA / EN

HCA er vores alle sammens

Ph.d.-afhandling fra SDU undersøger H.C. Andersen på en ny måde, der viser, at vi bruger ham som kulturelt fænomen, så han passer ind i vore egne værdier og overbevisninger.

I Danmark tillægges H.C. Andersen stor kulturel betydning. Hans værker bliver ofte brugt som referencer i den offentlige debat, uden at han nødvendigvis nævnes ved navn i sammenhængen.

- For eksempel ved vi alle, hvad der menes, hvis folk henviser til, at der ”går Kejserens nye klæder i den”. Som det for eksempel var tilfældet i den lokale debat om fejringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag i 2005. Eller når der i en debat om langtidsledige refereres til prinsessen i Klods Hans, der med sit ”duer ikke - væk!” smed bejlerne på porten, fordi de ikke var gode nok, siger Anne Klara Bom, der har skrevet afhandlingen Vores alle sammens H.C. Andersen.

Vi har hver vores egen H. C. Andersen

Afhandlingen koncentrerer sig om at undersøge, hvordan H. C. Andersen tildeles betydning som dansk kulturfænomen på lokale, nationale og globale skalaer. Altså hvordan folks opfattelser af sig selv som odenseanere, danskere eller verdensborgere påvirker den måde, de taler om deres kulturfænomener på.

Derfor har Anne Klara Bom undersøgt danskernes måde at bruge H.C. Andersen på i debatter i medierne.

- At have kulturelle ikoner involverer en proces, hvor mennesker spejler sig i ikonerne. Og spejlbilledet reflekterer dominerende værdier og overbevisninger i de sammenhænge, menneskerne taler ind i. På den måde giver de udtryk for den version af H. C. Andersen, der er deres, siger Anne Klara Bom.

- Og jeg ser blandt andet en tendens til, at danskerne bruger referencerne til H. C. Andersen i samfundskritiske debatter. Og at det foregår på en mere og mere intens måde, jo mere lokal debatten bliver, siger hun.

Brande fødebyen

Fremadrettet skal Anne Klara Bom arbejde med at udforske de udfordringer og muligheder, der vil være ved at gøre Odense til ikon-by for H.C. Andersen. Altså en by, der over hele verden skal brande sig som H.C. Andersens fødeby. Noget man ser andre steder i verden. I Spanien er det Picassos Malaga, England har Shakespeares fødeby Stratford upon Avon og i Tyskland er det Luthers Wittenberg. Alle steder, hvor man som turist kan få iscenesatte oplevelser, som bringer en tættere på mennesket bag Shakespeare, Picasso og Luther og deres værker.

- Der er utrolig stor forskel på, hvordan folk oplever autenciteten sådanne steder. Og det skal vi huske. Måske vil en odenseaner ikke få en særlig stor oplevelse ud af at besøge en H.C. Andersen forlystelsespark. Men for en kineser vil det være noget helt andet, fordi kineserne er i ”H.C. Andersens land” så snart de lander i Kastrup, siger Anne Klara Bom, som samtidig håber, at der på sigt kan blive skabt flere overnatninger blandt turisterne - til gavn for hele Fyn.

Redaktionen afsluttet: 13.03.2014