Skip to main content
DA / EN

Forsker advarer mod test-tyranni i skolesystemet

Den engelske professor Peter Mortimore anbefaler færre test og mere frihed til lærerene og de enkelte skoler, hvis man vil have et uddannelsessystem i verdensklasse. Hør hans vigtigste pointer, når han i dag, mandag gæster Syddansk Universitet

Skolen betyder alt – både for den enkelte borgers livsmuligheder og for samfundets udvikling. Men hvilken af de to parametre er vigtigst? Den diskussion bliver rejst, hver gang en PISA-undersøgelse offentliggøres. Hvilke lande står sig bedst i globaliseringspresset – og hvad kan vi lære af de lande, der klarer sig bedre end vi gør? Og hvordan får man et uddannelsessystem i verdensklasse?

Svarene kan findes i den engelske professor Peter Mortimores nyeste bog, Education under siege. Why there is a better alternative, der har rejst stor debat i hjemlandet. Og det er også svar, der er værd at debattere i forhold til den danske skoledebat.

Derfor er Peter Mortimore den centrale person i et seminar på Syddansk Universitet den 19. maj, hvor hans vigtigste pointer om det engelske system bliver sat i perspektiv til den danske og den nordiske skoledebat.

Undlad test-styret undervisning

 - Mortimore er en utrolig interessant forsker, fordi han tager stilling til sin forskning og kigger på den i forhold til fremtiden. Og han er ikke bange for at melde ud, hvordan han mener, at hverdagen skal se ud, hvis man vil have et bedre uddannelsessystem, siger Harry Haue, der er professor på Institut for Kulturvidenskaber, der står bag seminaret.

Mortimore har som OECD-forsker gennem mange år arbejdet med, hvor effektive forskellige landes skolesystemer er, og han ved, hvordan forskellige lande og deres politikere reagerer på konkurrencesituationen. 

Han foreslår store og fundamentale ændringer af systemet, så det tilpasser sig til et moderne samfunds menneskesyn: at give større frihed til lærere og skoler, at integrere private og offentlige skoler, at undlade en adskillelse af stærke og svage elever, og at undlade en test-styret undervisning.

Ligner Danmark England?

Peter Mortimore er æresdoktor ved Syddansk Universitet, og han var H.C. Andersen gæsteprofessor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet i 2008, hvor han fik mulighed for at studere det danske og de øvrige nordiske skolesystemer nærmere – fra børnehave til universitetsuddannelser.

Han blev overrasket over hvor stor en rolle og med hvilken succes, man kunne arbejde med at udvikle barnet for at opnå livsduelighed og motivation – samtidig med at man arbejdede med faglighed. Dette i modsætning til det engelske system, hvor skolerne i stigende grad arbejder med et andet mennesyn, bl.a. via eksternt definerede prøver og systemkontrol.

Er Danmark på vej til at ligne England? Det er et af seminarets store spørgsmål.

Ved konferencen afholder Peter Mortimore en forelæsning: What did I learn in the schools?, som perspektiveres ift. Nordisk skole og det danske uddannelsessystem af oplæg ved professor Susanne Wiborg, University of London, professor emeritus Thyge Winther Jensen, DPU Aarhus Universitet, skoleleder Anne Vadgaard, H.C. Andersen Skolen, professor Katrin Hjort, lektor  Steen Beck, professor emeritus Harry Haue samt institutleder Anne Jensen, alle fra Syddansk Universitet.

Redaktionen afsluttet: 19.05.2014