Skip to main content
DA / EN

Biologer: Skader i fjorde er bekymrende

30 år efter vandmiljøplanen blev vedtaget, er danske fjorde stadig ikke vendt tilbage til deres oprindelige tilstand – og det kommer heller ikke til at ske af sig selv, tyder ny forskning fra Syddansk Universitet på

I 1985 fik Danmark sin første vandmiljøplan, og siden har myndigheder, landbrug og industri arbejdet med at genoprette vandmiljøet og beskytte det mod især næringsstoffer.

Men biologer fra Biologisk Institut kan nu 30 år efter konstatere, at danske fjorde blev så påvirkede i perioden op til vandmiljøplanens ikrafttræden, at skaden ikke kan gøres god igen ad naturlig vej.

- Vores undersøgelse tyder på, at fjordene vil være skadet for altid, med mindre vi griber drastisk ind, siger postdoc Thomas Bruun Valdemarsen.

Han har sammen med kollegerne lektor, Erik Kristensen, lektor Mogens Flindt og gæsteforsker Cintia Quintana skrevet en videnskabelig artikel om emnet, og den er udkommet i Marine Ecology Progress Series.

Uklart vand spærrer for lys til planter

Problemet er, at vandet i fjordene stadig er meget uklart, og det har undret forskerne, at der ikke er sket nogen forbedring i de næsten 30 år, der er gået med vandmiljøplanerne.

- Uklart vand er et problem, fordi det forhindrer lys i at nå gennem vandsøjlen og ned til fjordbunden, så der  kan vokse vandplanter som f.eks. ålegræs. En fjord uden ålegræs eller andre bundplanter er et fattigt og sårbart miljø, fordi der så ikke er basis for et velfungerende økosystem, forklarer Thomas Bruun Valdemarsen.

Men SDU-forskerne har nu fundet forklaringen på, at Danmark fjorde stadig lider under de store mængder organisk stof, der blev lejret i fjordbunden for mere 30 år siden:

Bakterier får ikke spist de døde alger

- Før 1985 skyllede der store mængder næringsstoffer ud i fjordene, og det satte gang i store algeopblomstringer. Da algerne døde, sank de ned og berigede bunden af fjorden med organisk stof. Bundens sedimenter blev beriget i en sådan grad, at end ikke bakterier har kunnet æde sig igennem dem, og derfor er de ikke blevet nedbrudt, forklarer Thomas Bruun Valdemarsen.

Han og hans kolleger er noget overraskede over, at de døde alger fra fortiden har vist sig umulige at slippe af med.

- Organisk materiale er normalt ikke noget, vi opfatter som svært at nedbryde, siger han.

Læs mere på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 13.05.2014