Skip to main content
DA / EN

Når krig udkæmpes bag computerskærmen

Krig i cyberspace er en ny form for krig, som i disse globale tider virker mere og mere sandsynlig. Når stater, virksomheder og vi selv som privatpersoner lægger mere ud på nettet og bliver mere afhængige af computere, går vi også os selv mere sårbare. Lektor Jens Ringsmose fra Center for War Studies på Syddansk Universitet giver sit bud på fremtidens krig.

 

Hvad er krig i cyberspace? Begrebet bliver brugt i flæng, men i virkeligheden er det meget, meget lidt af det der foregår i cyberspace, der med nogen rimelighed kan kaldes cyberwar. Der er endnu ingen, der er blevet dræbt i et cyberangreb. Heller ingen sårede. Langt det meste af de fjendtligsindede aktiviteter i cyberspace er ganske enkelt kriminalitet. Eller hærværk motiveret af ønsket om at opnå hæder og ære i bestemte kredse.

Det fascinerende ved cyberkrig er – præcis som igennem brugen af ubemandede systemer (droner etc.) – at det bliver muligt at føre relativ risikofri krig. Det har en masse implikationer – strategisk, juridisk og etisk. Dertil kommer, at krig i cyberspace i nogen udstrækning er krig i et helt nyt domæne. Traditionelt har man talt om krig i tre domæner: til lands, til vands og i luften. Senere kom krig i ”space” til som et fjerde domæne. Og cyberspace bliver derfor også kaldt det femte domæne.

- Jeg tror, at vi i fremtiden vil få et meget mere nuanceret syn på cyberkrig. I dag er vi nogenlunde som i luftkrigstidsalderens begyndelse, hvor tyskerne bruge zeppelin luftskibe til at bombe England med. Cyberkrig er på samme niveau i dag. Vi ved at det her kan blive rigtig stor, men ikke præcis, hvordan det vil komme til at udvikle sig, siger Jens Ringsmose.

 

Få mere at vide om Center for War Studies her

Redaktionen afsluttet: 12.05.2014