Skip to main content
DA / EN

Bæredygtigt design til debat

Konference i Kolding sætter fokus på muligheder og begrænsninger inden for bæredygtigt design

Som en del af de mange nye aktiviteter for at markere Kolding som Danmarks designby arrangerer SDU Design en konference om design og bæredygtighed.
Hvordan får designere æstetik og bæredygtighed til forene sig i fremtiden? Skal vi have en ny forståelse af skønhed for at kunne forene de to? Bliver etikken tilsidesat for æstetikken? Og kan bæredygtige produkter være æstetiske?

Det er spørgsmål som disse, der skal findes et svar på, når konferencen Exploring the Total Beauty of a Sustainable Design Culture  finder sted på campus Kolding mandag kl. 10-15.30.

Tilknytning forlænger levetid

To internationale forskere deltager med oplæg og debat på konferencen. Engelske Guy Julier reflekterer over begrebet ’durability’, hvor man inddrager forbrugerens følelsesmæssige tilknytning til produktet som en måde at forlænge produktets levetid. Og franske Francois Jégou arbejder over hele verden som konsulent på bæredygtige projekter som for eksempel dyrkning af grøntsager helt lokalt i storbyer i Europa.

Konferencen efterfølges af en workshop, hvor deltagerne blandt andet skal diskutere, hvilke begrænsninger og muligheder der er i bæredygtigt design, samt hvordan en bæredygtig designkultur etableres. Diskussionerne skal gerne munde ud i klarlægning af, hvilke kompetencer, evner og viden fremtidens designere skal have for at leve op til stigende krav om bæredygtighed i en branche, der i visse grene er vant til at producere til flygtigt forbrug.

SDUDesign er et tværvidenskabeligt center, som bedriver designorienteret forskning og udvikling. Der bygges bro mellem humaniora, teknik og samfundsvidenskab - og til Designskolen Koldings forskningsmiljø.

Redaktionen afsluttet: 21.05.2014