Skip to main content
DA / EN

Stofskiftesygdomme kan have store følger for arbejdslivet

To danske forskningsprojekter viser, at stofskiftesygdomme giver øget risiko for langvarigt sygefravær, førtidspension og indkomsttab.

Ny dansk forskning viser, at danskere, der har forhøjet stofskifte på grund af sygdom i skjoldbruskkirtlen, har større risiko for langvarigt sygefravær end deres kolleger - også selv om de er i behandling. Det gælder særligt inden for det første år med sygdommen.

Sygdomme i skjoldbruskkirtlen rammer cirka 15 procent af befolkningen – især kvinder – og omfatter en række forskellige sygdomme. De mest udbredte og alment kendte er for lavt eller for højt stofskifte, som kan føre til forskellige følgesygdomme.

- Der har været en tendens til, at for højt og for lavt stofskifte blev betragtet som banalt og let at behandle, men vores undersøgelser viser, at det er tilstande, som trods behandling har langtidskonsekvenser for helbredet, siger Laszlo Hegedüs, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

Han er involveret i to danske danske forskningsprojekter om stofskiftesygdomme, som netop har offentliggjort deres resultater.

For højt stofskifte giver sygefravær

 Medarbejdere med forhøjet stofskifte, som samtidig har komplikationer med øjnene i form af for eksempel hævelser og dobbeltsyn, har i det første år med diagnosen syv gange større risiko end de andre på arbejdspladsen for at få langvarigt sygefravær på over tre uger.

Efter et år falder risikoen, men den bliver dog ved med at være dobbelt så høj som hos kollegerne. Der kan også være problemer med at vende tilbage til arbejdet efter sygefravær og/eller ledighed. Og risikoen for at blive førtidspensioneret er fire gange højere end hos kollegerne.

For lavt stofskifte kan stoppe arbejdslivet

Et andet forskningsprojekt med deltagelse af SDU-forskere viser, at personer med for lavt stofskifte også har øget risiko for at blive førtidspensioneret. Risikoen er øget med 89 procent efter at der er taget højde for diverse andre sygdomme m.m. 
Hos personer med for lavt stofskifte, der kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, ses en lavere indtægt sammenlignet med kolleger. Indtægtsforskellen kan være et udtryk for, at for lavt stofskifte kan medføre ændringer i arbejdsevnen, så stofskiftepatienten måske ikke står først for ved eventuelle forfremmelser.

Hvordan kan medarbejdere forblive i arbejde

Hvordan kan patienter forbiDe danske forskere glæder sig over, at man nu kan dokumentere de samfundsmæssige konsekvenser af stofskiftesygdomme.
- Vores resultater viser tydeligt, at der kan være store sociale og økonomiske konsekvenser ved at have en sygdom i skjoldbruskkirtlen. Det er overraskende, at nogle stofskiftesygdomme så tydeligt påvirker tilknytningen til arbejdsmarkedet og sygefravær. Det næste skridt bliver at finde ud af, hvilke forhold i arbejdet og arbejdsmiljøet, der bevirker, at medarbejdere kan forblive i arbejde, siger postdoc Mette Andersen Nexø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på KU.

Læs mere om  projekterne

Redaktionen afsluttet: 17.07.2014