Skip to main content
DA / EN

Tidlig sprogindsats skal stille børn lige

Prinsesse Marie åbner konference, som sætter fokus på metoder, der kan hjælpe børn til at klare sig godt i skolen og videre i livet. Forældrenes uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund betyder mere, end man skulle tro, så børn er ikke stillet lige, når de starter i skolen.

Danske børn er ikke lige godt stillet ved skolestart. Børn med lavtuddannede forældre har en 6 gange større risiko for at have dansksproglige problemer når de starter i skole. Børn af forældre med en ikke-vestlig baggrund har hele 14 gange større risiko.

Det er problematisk, da både tale- og skriftsproglige kompetencer har vist sig at være vigtige for barnets parathed til at lære ved skolestart og for senere uddannelses- og jobmuligheder.

- Sådan behøver det imidlertid ikke være. International forskning peger på, at systematisk arbejde med læringsunderstøttende aktiviteter og forløb i dagtilbud ville kunne give børn mere lige muligheder for at klare sig godt i skolen, siger professor Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog på SDU.

Konference om sprogindsatser

Center for Børnesprog er mandag 20. januar vært for en konference, som belyser forskellige vinkler på de omstændigheder, der gør det nemt eller svært for børn at tilegne sig sprog.
Konferencen, der åbnes af Prinsesse Marie, ser også på, hvilke metoder der virker, når det handler om børn, som har det svært med sproget.

Professor Michael Rosholm, der er leder af Danmarks første forskningscenter i børn og unges trivsel på Aarhus Universitet, vil indlede med at sætte spot på, hvorfor den massive indsats for at bryde negativ social arv tilsyneladende har så ringe effekt.

Dorthe Bleses, der leder Center for Børnesporg, vil sammen med Rambøll præsentere en systematisk kortlægning af, hvilke faktorer i børns miljø der præger deres sprogudvikling, og hvilke indsatser der har vist sig effektive med hensyn til at styrke sprog og læseforudsætninger.

Konferencen gæstes også af den internationalt anerkendte amerikanske forsker Erica Hoff.

Konferencens program

Redaktionen afsluttet: 13.01.2014