Skip to main content
DA / EN

Religionsundervisning skal bidrage til integration

Religionsforskere fra SDU er med i et EU-projekt, der skal udvikle digitalt lærebogsmateriale. Målet er at fremme interkulturel forståelse, kommunikation og tolerance gennem undervisning i gymnasiet

Religion i gymnasiet er et obligatorisk fag i Danmark, men kigger man på lande som Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien forholder det sig helt anderledes. Her eksisterer faget stort set ikke, og hvis det gør, er det som en del af et andet fag, f.eks. historie, etik eller filosofi.

Derfor er der taget initiativ til et EU-finansieret projekt - Intercultural Education Through Religious Studies - hvor religionsforskere fra SDU skal bidrage med deres mangeårige erfaring inden for anvendt forskning i religionsundervisning og religionsdidaktik på videnskabeligt grundlag.

- På SDU er vi meget langt fremme på området. Det skyldes blandt andet, at man i de danske gymnasier har lagt vægt på, at det er en del af den almene dannelse, at man har solide kundskaber om religion og kan forholde sig analytisk til religion. Det er vigtigt, at man har denne dimension med og ikke lytter ukritisk til f.eks. religiøse og politiske udsagn om religion, siger Tim Jensen, der er lektor ved Religionsstudier på SDU.

Et af målene med det to-årige projekt er at fremme den interkulturelle forståelse og kommunikation. Projektet er et samarbejde med forskere fra The Ca' Foscary University of Venice , Ecole Pratique d'Haute Etudes, Universidad de Salamanca, University of Augsburg og Oxfam Italia Intercultura.

SDU skal kortlægge og analysere

Lektor Tim Jensen og ph.d.-studerende Karna Kjeldsen skal i samarbejde med Nyborg Gymnasium og de deltagende universiteter være med til at udvikle konkrete læremidler, som kan bruges til religionsundervisning i en række europæiske lande eller som supplement til de fag, der indeholder religion.

Hovedopgaven for SDU’s forskere er at lægge fundamentet for de andres arbejde gennem kortlægning og kritisk analyse af, hvad der allerede findes af religionsundervisning i de deltagende lande.

Der findes andre initiativer, der også arbejder på at fremme en religionsvidenskabeligt baseret religionsundervisning, og Tim Jensen er drivkraft i flere, herunder en arbejdsgruppe i European Association for the Study of Religions, som er medlem af International Association for the History of Religions, hvor Tim Jensen er generalsekretær.

 Forskerne fra SDU har desuden allerede stor erfaring i at udvikle undervisningsmateriale, blandt andet har de medvirket til tilblivelsen af en ny stor grundbog til Religion i landets gymnasier.

 

 

Redaktionen afsluttet: 09.01.2014