Skip to main content
DA / EN

Jens Oddershede sagde farvel

En syddansk stormsoldat, en mand uden fikumdik, en usnobbet lytter og en arbejdsnarkoman. Jens Oddershede takkede i dag af efter 12 års virke som rektor for Syddansk Universitet

På gavebordet – blandt andre bøger, fine flasker og kort – ligger bogen med undertitlen ”22 danske topchefers farvel til magten”. I dag sagde endnu én farvel, nemlig Jens Oddershede, der takkede af efter 12 års virke som rektor på Syddansk Universitet. Det skete på et fyldt campustorv på SDU’s campus i Odense med politikere og erhvervsfolk fra regionen, rektor-kolleger, familie, medarbejdere, studerende og mange flere som gæster.

Ikke kun campustorvet var fyldt, det var de mange taler også med superlativer om Jens Oddershede, som fik stor ros for sin måde at være på, for de resultater han har skabt på Syddansk Universitet, og for sine indsatser og mærkesager - både på SDU og hos den samlede universitetssektor.

Kendskab til maskinrummet

- Dyb og gensidig tillid. Din ordenhed, dit kendskab til maskinrummet. Ja, der er ingen fikumdik med dig, sagde Syddansk Universitets bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen i sin tale til Jens Oddershede. Han slog også på den helt markante vækst den afgående rektor har stået i spidsen for i sit virke. En vækst både i forhold til budgettet, byggerier, og ikke mindst i antallet af studerende og medarbejdere. Lars Nørby Johansen hæftede sig blandt andet ved, at arbejdet med at internationalisere SDU har givet pote i en sådan grad, at 17 procent af de studerende og 20 procent af medarbejderne i dag har en udenlandsk baggrund.

Hellere løsning end problem

Flere lagde i deres taler vægt på Jens Oddershedes evne til at samle. Noget som han har gjort flittigt brug af i sin egenskab af formand for Rektorkollegiet, som er en interesseorganisation for alle 8 universiteter i Danmark.

Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet, og valgt som ny formand for Rektorkollegiet, sagde blandt andet:

Både den store fusionsbølge i 2007 og den nye universitetslov kunne have ført til en krig uden vindere. Men det gjorde det ikke med din holdning og din vilje til at inddrage alle parter og foreslå en vej frem. Det er jo altid bedre at være en del af løsningen, end en del af problemet, sagde Ralf Hemmingsen, der krydrede sin tale med en fri oversættelse af et Goethe-citat: At dele og herske virker, men at samle og lede er bedre.

En overraskende gave

I det hele taget fik Jens Oddershede ros for at være en mand, der går efter bolden, måske i mere end en forstand. For den afgående rektor har også været aktiv håndboldspiller, og det kom også til at sætte et lille præg på receptionen. Her kom nemlig håndboldspilleren Torsten Laen på scenen for at overrække Jens Oddershede en GOG-spilletrøje med hilsner fra studerende fra SDU’s Syddansk Elite, som er en ordning, hvor elitesportsfolk kan kombinere en aktiv sportskarriere med at tage en uddannelse på universitetet.

- Vi er meget taknemmelige for, at du var så visionær at starte den ordning for elitesportsfolk, sagde Torsten Laen, der selv er tidligere studerende i Syddansk Elite.

Mellem talerne underholdt Syddansk Universitets Kammerkor med a cappella versioner af tre Lennon/McCartney sange – for Beatles har været fast inventar i bilens afspiller på Jens Oddershedes mange køreture rundt i landet.

I gode hænder

Jens Oddershede selv takkede af med at sige:
- Hvis blot halvdelen af det, der er sagt i dag, er sandt, så er jeg en lykkelig mand.
- Jeg ved, at alt det jeg har arbejdet på, er i gode hænder hos bestyrelsen, den nye rektor Henrik Dam og direktionen i det hele taget.

Henvendt til medarbejdere og studerende sagde han
- I er universitetet, der er ikke noget SDU uden jer.

Ellers sagt om Jens Oddershede ved receptionen:


En syddansk stormsoldat, knivskarp og sådan lidt uimponeret.
                                            Regionrådsformand Carl Holst

Den flittigste mand jeg kender. Kendt for sin usnobbede
insisteren på, at det ikke bliver bedre at holde nogen uden for.
                                                        Dekan Henrik Petersen

Du er kendt som én, der giver sig tid til at snakke med alle
i ministeriet. 
                                                    Nils Agerhus, direktør for 
                                Styrelsen for Videregående Uddannelser

En nøglespiller, der med din viljestyrke har bedrevet det vidt.
                                                        Susanne Bjerregaard, 
                                sekretariatschef i Danske Universiteter

Du har vist mod til at sætte de studerende i centrum.
                                                Clement Lyngborg Tofterup, 
                                                        Syddanske Studerende

12 år i rektorstolen

Jens Oddershede tiltrådte som rektor på Syddansk Universitet tilbage i 2001, og han har således stået i spidsen i det meste af universitetets historie, som rækker tilbage til fusionen i 1998. Siden er Syddansk Universitet vokset støt og huser i dag cirka 28.000 studerende og 4000 medarbejdere.

Og mottoet ”Stå på dine fødder, men se ikke på dine tæer. Se ud i horisonten” kan Jens Oddershede roligt skrive under på. Således har han gennem sine 12 år i rektorstolen altid været fremsynet og haft en sikker hånd på roret – både i forhold til universitetets forskning, uddannelser, regionale forankring og internationale orientering.

Senest har Jens Oddershede - i egenskab af rektor - været med til at sætte aftryk på universitetets første fælles Ledelses- og Strategigrundlag, som udstikker retningen for Syddansk Universitet frem til 2020.

Jens Oddershede har sin sidste arbejdsdag som rektor fredag den 31. januar. Derefter tiltræder  Henrik Dam som rektor for Syddansk Universitet.

Fakta

Jens Oddershede er uddannet cand.scient fra Aarhus Universitet. Som 32-årig tog han en doktorgrad inden for kvantekemi. Siden 1977 har han været ansat ved universitetet i Odense. I 1992 blev han dekan ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. I 2001 valgte personale og studerende ham som rektor. I forbindelse med den nye universitetslov blev han som den første rektor ansat af en bestyrelse på Syddansk Universitet.

Siden 2005 har Jens Oddershede desuden været formand for Rektorkollegiet, som er de danske universiteters interesseorganisation til fremme for universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.

Se alle billederne fra Jens Oddershedes afskedsreception

Læs også de to portrætter af Jens Oddershede fra universitetets blad, Ny Viden:

Det lå i kortene (november 2004)

Rektor fylder 60 (august 2005)

Redaktionen afsluttet: 30.01.2014