Skip to main content
DA / EN

Nyt overvågningssystem afslører truede dyr

Biologer kan nu få et meget mere præcist billede af truede flagermus, fugle og insekter. Et nyt optage-system afslører hidtil ukendte detaljer om flagermus

Et nyt overvågningssystem, der har optaget flagermus fra et garage-tag på SDU i Odense, har vist sig så effektivt, at det har afsløret to flagermus-arter, som forskerne ikke troede levede i området.
- En voksende bekymring omkring truede dyrearter har skabt et behov for et system, hvor man effektivt kan overvåge de truede dyr. Flagermus er truede, og de lever lige ude i vores baghave her på universitetet, fortæller professor John Hallam fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.
Forskerne placerede derfor deres nye optageudstyr på en garagebygning, hvor flagermus ofte flyver, og det optog uafbrudt i to måneder.

Ifølge Annemarie Surlykke, professor ved Biologisk Institut og flagermusekspert, har optageudstyret allerede afsløret adskillige interessante ting:
- Vi har optaget lyde fra to arter flagermus lige her omkring universitetet, hvoraf den ene er observeret en enkelt gang, og den anden er ikke registreret før her i området. Det er meget spændende, at vi med kontinueret overvågning kan finde arter, der ofte overses, når man laver stikprøver, som det er tilfældet i de fleste undersøgelser, siger hun.
De to arter er troldflagermus og damflagermus. Troldflagermus holder til i ældre løvskove, mens damflagermus især findes især i nærheden af jyske kalkgruber.

Overvågning under byggeprojekt

 Det nyudviklede overvågningssystem kan få store konsekvenser for, hvor effektivt biologer i fremtiden kan fastslå flagermus’, insekters og fugles udbredelse.

Annemarie Surlykke og John Hallam vil gerne gennemføre en langtidsovervågning af flagermus i området omkring Syddansk Universitet, hvor der fra 2015 skal bygges et nyt supersygehus.
- Der er stor opmærksomhed om naturgenopretningsprojekter, men hvad med det modsatte? Hvad sker der, når naturen inddrages til byggeri? Kan man bygge ”grønt”? Og virker det? Vi vil gerne følge naturen før, under og efter et kæmpe byggeprojekt, og vi kan bruge den nye teknik og områdets flagermus som ”målemetode”, siger de to forskere.

Læs hele artiklen.

Redaktionen afsluttet: 22.01.2014