Skip to main content
DA / EN

Bevaring af truede dyr er for tilfældig

Verdens zoologiske haver råder over enorme ressourcer til bevaring af truede dyrearter, men de udnyttes ikke optimalt. Indsatsen for truede dyrearter kan blive meget bedre. Det konkluderer forskere fra SDU efter at have analyseret forekomsterne af dyrearter i verdens zoologiske haver.

Mange zoologiske haver arbejder på at beskytte og opdrætte truede dyr, og der bruges rigtigt mange penge på det arbejde. Men indsatsen er for tilfældig, og de enkelte zoologiske havers projekter er for små til rigtigt at kunne batte noget. Der er brug for en større fælles strategisk indsats, hvis der skal komme noget fornuftigt ud af de mange millioner og al den gode vilje.

Det konkluderer økologerne Dalia A. Conde og Owen Jones fra Biologisk Institut og Fernando Colchero fra Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet i det videnskabelige tidsskrift PLOS One.
- Forekomsten af truede arter i de zoologiske haver afspejler ikke altid forekomsten af truede arter i naturen” siger Dalia Conde.

Kun få truede fugle

Der findes f.eks kun få truede fuglearter i de zoologiske haver i forhold til hvor mange, der findes i verden. Omvendt findes der mange truede skildpadder og kødædende pungdyr.
For pungdyrenes vedkommende forklarer Dalia Conde det med, at der er stor fokus på disse dyrearter i australske zoologiske haver, og det bringer tallet op.
- For skildpadderne handler det formentlig om, at mange zoologiske haver overtager konfiskerede eksemplarer, der har været forsøgt handlet illegalt, siger hun.

Forekomsten af truede dyrearter i zoologiske haver afspejler altså ikke altid forekomsten i naturen.
To grupper – skildpadderne og de kødædende pungdyr – er overrepræsenterede, mens de fleste grupper af truede dyrearter kan ses som værende tilfældige samlinger. Udover fuglene er truede amfibier, insektædende pattedyr og gnavere underrepræsenterede i verdens zoologiske haver. Faktisk findes der ikke en eneste af de 84 truede arter af insektædende pattedyr i de zoologiske haver.

 Ulovligt at flytte dyr

Dette misforhold er ikke den eneste udfordring for bevaringsarbejdet i de zoologiske haver, påpeger forfatterne:
- Mange zoologiske haver har små bestande af en truet art og kæmper med at få den til at vokse. De har brug for at kunne udveksle erfaringer og individer med andre bestande for at få en sundt voksende bestand, men det er svært, for ikke at sige umuligt, når der er flere tusinde kilometer til den nærmeste bestand af samme art, og når det er så svært at få tilladelse til at udveksle dyr, forklarer de.
De store afstande kan gøre det så besværligt at arbejde sammen om populationer af samme truede art, at de zoologiske haver helt opgiver.
- Den strikse lovgivning er effektiv i kampen mod ulovlig handel med truede dyr. Men den forhindrer også zoologiske haver i at udveksle dyr, og det er et enormt problem for arbejdet med at opdrætte truede dyr, siger Dalia Conde.

På billedet ses en tasmansk djævel, der er et australsk pungdyr. Foto: Rebecca Spindler.

Læs artiklen i PLOS One

Redaktionen afsluttet: 15.01.2014