Skip to main content
DA / EN

Ny rektor begynder i dag

Den kommende tid byder på et tæt program med møder i hele landet. Men også en aftale om at være bartender ved semesterstarten i februar

Selv om mandag er første officielle arbejdsdag som rektor på Syddansk Universitet, har Henrik Dam faktisk tyvstartet lidt.

Siden november har han således løbende haft møder med universitetets bestyrelse, direktion og andre medarbejdere, ligesom han har hilst på studenterrepræsentanter og fællestillidsmand. Og han har haft mange samtaler med den afgående rektor, Jens Oddershede.

- Der er meget, jeg skal sættes ind i, erkender Henrik Dam, som umiddelbart peger på to store opgaver i de kommende måneder:

Skal lære mange at kende

- For det første skal jeg lære folk at kende. Det gælder både ansatte og studerende på universitetet men også alle vores samarbejdspartnere, siger den ny rektor, hvis introduktionsforløb foreløbigt indeholder 45 møder og arrangementer.

- Den anden opgave handler om at sikre, at universitetet nu begynder at implementere den strategi, som bestyrelsen vedtog kort før jul, og som udstikker målene frem til 2020, fortæller Henrik Dam.

Kommer fra ikke-akademisk hjem

Den nye rektor kommer selv fra et ikke-akademisk hjem. Og han mener ikke, at det giver Syddansk Universitet ekstra udfordringer, at universitet har flere studerende fra såkaldt ikke-boglige-hjem end andre universiteter.

- Det giver derimod andre udfordringer, end hvis der var tale om studerende fra akademiske hjem. Sidstnævnte gruppe har måske nogle bestemte forventninger, hvorimod universitetet bedre kan præge dem, som for første gang sætter deres ben på et universitet, påpeger han.

Regionen skal styrkes

Henrik Dam er optaget af, at universitetet fortsætter sit tætte samarbejde med erhvervslivet i den syddanske region.

- Jeg ser frem til en dialog om, hvordan vi bedst kan bruge hinanden, så vi i fællesskab styrker regionen siger Henrik Dam, som dog også har sat tid af til en mere kuriøs opgave i den nærmeste fremtid.

Den 15. februar har han således sagt ja til at stå i baren, når de studerende holder fest i forbindelse med deres semesterstart. Hvordan det går, kan man muligvis få et indblik i på Twitter, hvor den ny rektor har åbnet en profil. Følg Henrik Dam på Twitter. Læs også Ny rektor på SDU

Redaktionen afsluttet: 03.02.2014