Skip to main content
DA / EN

Ska’ og ku’ optræder sjældnere

Verbale kortformer som ska', ku' og blir' er udbredte på de sociale medier, men når det kommer til avisartikler og danske stile, ses formerne sjældnere end for 20 år siden.

SMS-sprog med en forkortet form af udsagnsord som eksempelvis ha' og gir’ smitter ikke af i danske stile eller avisartikler.

Det viser foreløbige resultater fra en undersøgelse, som sprogforsker ved Syddansk Universitet Marianne Rathje har foretaget.

En gennemgang af avisartikler fra i år sammenholdt med artikler fra 90’erne viser, at det dengang var hyppigere at se disse verbale kortformer.

- Der er en signifikant forskel. Det var tre gange så hyppigt at bruge verbale kortformer i aviserne i ’90’erne som det er i dag, fortæller Marianne Rathje, der er adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation.

Det sproglige joggingtøj

Hun mener, det blandt andet kan skyldes, at vi i dag ser kortformerne som et signal om, at man bevæger sig i en mere uformel genre, hvor det ikke behøver være så korrekt.

- På de sociale medier har vi i højere grad det sproglige joggingtøj på. Omvendt føler man sig i artikler og danske stile sig forpligtet til at vise, at man godt kender retskrivningen.
Især unge tager afstand fra de verbale kortformer og begrunder det med, at de er bange for, at folk tror, de ikke kan stave.

De mest gængse kortformer

• Ha = have
• Sku = skulle
• Ku = kunne
• Blir = bliver
• Gir = giver

Redaktionen afsluttet: 19.12.2014