Skip to main content
DA / EN

Liv i den gamle lagune

Biologer fra Syddansk Universitet finder småfisk og blågrønalger i den nydannede Gyldensteen-lagune på Nordfyn, hvor 200 hektar landbrugsjord er blevet oversvømmet

 

Grønalger har allerede bredt sig mellem kornstubbene på en af de marker, der indgår i et storstilet naturgenopretningsprojekt på Nordfyn. Men biologer fra Syddansk Universitet har også fundet småfisk i vandet i den tre måneder gamle kystlagune, der består af over 200 hektar gammelt -og nu oversvømmet - landbrugsjord.

Arealerne ejes af Aage V. Jensen Naturfond, som i marts fjernede en række diger, så havvandet kunne strømme ind over Gyldensteen inddæmmede strand. Et af målene med projektet er at afprøve forskellige scenarier for, hvad der vil ske mange andre steder i Danmark, når vandstandene stiger som følge af den globale opvarmning.

Oversvømmelserne giver samtidig mulighed for videnskabelige undersøgelser af plante- og dyrelivets kolonisering af et nyt uforstyrret havområde. Derfor vil biologer fra Syddansk Universitet følge udviklingen i kystlagunen i de næste fem år.

Redaktionen afsluttet: 05.08.2014