Skip to main content
DA / EN

Proteiner i rottehjerner giver ny viden om skizofreni

SDU-forskere udført den hidtil grundigste analyse af proteinerne i hjernen på rotter, der har fået hallucinerende stoffer. Analysen kan bane vejen for mere effektiv behandling af skizofreni

I Danmark lider ca. 20.000 mennesker af skizofreni, og selvom forskere i mere end 100 år har forsøgt at forstå sygdommen, ved man stadig ikke, hvordan sygdommen opstår eller hvilke fysiologiske ændringer, den forårsager i kroppen.

Læger kan derfor ikke stille diagnosen ved at kigge efter specifikke fysiologiske ændringer i patientens blod eller væv, men må diagnosticere efter adfærdssymptomer.

I et forsøg på at finde skizofreniens fysiologiske signatur har forskere fra Syddansk Universitet foretaget rotteforsøg, som nu indikerer, at signaturen sidder i nogle bestemte, målbare proteiner.

 Når man kender disse proteiner og ser, hvordan de hver især opfører sig i forhold til proteiner hos mennesker, der ikke er skizofrene, kan man begynde at udvikle en mere effektiv medicin.

Det er i sagens natur vanskeligt at studere hjerneaktiviteten hos skizofrene mennesker, og derfor benytter forskerne sig ofte af dyremodeller, når de forsøger at forstå hjernens mysterier. Rottehjerner ligner menneskehjerner på så mange måder, at det giver mening at studere dem, når man vil vide mere om menneskets hjerne.

Rotter får skizofreni-lignende symptomer

Det stærkt hallucinerende stof phencyclidin (PCP), som også kaldes ”angel’s dust”, giver en række symptomer i mennesker, der minder meget om skizofreni.  

- Når mennesker tager dette stof, oplever de mange af de samme reaktioner og symptomer som skizofrene mennesker, og derfor er det værdifuldt at studere, hvordan rotter og rottehjerner reagerer, når de får PCP, forklarer Ole Nørregaard Jensen, professor og leder af institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

Da forskerne undersøgte hjernerne fra rotter, der havde fået PCP, fandt de 2604 proteiner.

Ændringer i 352 proteiner

- Vi så ændringer i 352 af dem, som vi forbinder med behandlingen med PCP. Disse 352 proteiner vil det være yderst interessant at studere nærmere for at se, om de også ændres hos mennesker med skizofreni – og hvis det er tilfældet, så vil det selvfølgelig også være interessant at forsøge at udvikle et lægemiddel, der kan forhindre de protein-ændringer, der fører til skizofreni, siger Ole Nørregaard Jensen.

Læs mere på Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 14.04.2014