Skip to main content
DA / EN

Avispris til to forskere

Fyens Stiftstidendes forskerpris går i år til en naturvidenskabsmand, der jonglerer med tal og logaritmer samt en humanist, der er ekspert i antikkens og middelalderens kulturhistorie

Lektor Peter Schneider-Kamp fra Institut for Matematik og Datalogi var den ene af modtagerne. Og da han i dag ved en lille højtidelighed skulle have overrakt Fyens Stiftstiendes forskerpris, fik han et par ord med på vejen af dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Henrik Pedersen. Denne sagde blandt andet:

- Peters forskning dækker bredt lige fra matematisk modellering og kunstig intelligens til opfindelse, udvikling og anvendelse af innovative informationsløsninger til for eksempel e-læring og patentopfølgning.

Henrik Pedersen fortsatte:

- Siden 2009 har Peter hvert år organiseret en national workshop på Fyn om softwareanalyse, som blandt andet har haft deltagelse af store IT-virksomheder som Google og Microsoft.

Inspirerende filolog

Den anden prismodtager var professor Lars Boje Mortensen, som er leder af Centre for Medieval Literature. I sin indstilling sagde dekan Simon Torp fra Humaniora blandt andet:

- Lars Boje Mortensens forskning spænder fra antikken over middelalderen til tidlig moderne tid. Størstedelen af hans produktion handler imidlertid om litterære og filologiske aspekter af latinske tekster fra middelalderen og renæssancen.

 - Lars har udgivet og deltaget i udgivelsen af en lang række latinske tekster, fra de hidtil lidet kendte til de helt centrale som for eksempel Saxos Danmarkshistorie fra omkring 1200. Lars er en grundig og inspirerende filolog, hvis indledninger og kommentarer til tekster viser, hvor megen viden der kan hentes fra den nordiske og europæiske latinske litteratur, fortsatte dekanen.

Forskerpris stiftet i 1972

Herefter havde de to forskere lejlighed til at komme med et lille oplæg om deres forskning. Læs mere om  Peter Schneider-Kamp
Læs mere om Lars Boje Mortensen 

Fyens Stiftstidendes forskerpris for videnskabelig forskning på Fyn blev stiftet i 1972 i anledning af, at avisen fyldte 200 år.

På fotograf Robert Wenglers billede er det Lars Boje Mortensen til venstre. og Peter Schneider-Kamp til højre.

Redaktionen afsluttet: 30.04.2014