Skip to main content

Radiofysisk laboratorium

Radiofysisk Laboratorium er en enhed under Onkologisk afdeling på OUH. Den kliniske opgave for Radiofysisk laboratorium er at varetage den forberedende og ”tekniske del” af strålebehandlingen af kræftpatienter, hvilket meget simplificeret dækker over: Planlægning af strålebehandling og sikring af kvaliteten af alt det kliniske udstyr relateret til strålebehandling.

Udover kliniske opgaver har Radiofysisk Laboratorium også ansvar for forskning og udvikling inden for strålebehandlingen af kræftpatienter. Forsimplet kan forskningen i Radiofysisk laboratorium inddeles i følgende grupper:

 1. Udvikling af nye metoder til strålebehandling (hardware og software)
 2. Udvikling og validering af modeller til forudsigelse af behandlingsresultat
 3. Statistisk understøttelse

Langt det meste af forskningen har som mål, at kunne påvirke den kliniske dagligdag inden for en relativ kort tidshorisont. Da den planlagte strålefordeling planlægges individuelt for hver enkelt patient, med baggrund i en række medicinske billeder, er denne information central i meget af forskningen. Ligeledes foretages der mange CT og MR skanninger under behandlingen. Disse billeder er også centrale i Radiofysisk forskning, da de potentielt indeholder patientspecifik information om forventet behandlingsresultat, herunder forventede bivirkninger.

Følgende er nogle eksempler hørende til de tre punkter:

Ad 1:

 • I samarbejde med leverandør, udvikling af software til automatisk stråleplanlægning (Auto Plan)
 • Udvikling af kvalitetssikringsmetoder/-værktøj der giver mere akkurate og hurtigere evaluering af det anvendte strålebehandlingsudstyr
 • Strålebehandlingsmetoder til specielt at skåne vitale organer (eksempelvis Hippocampus ved helhjernebestråling)
 • Udvikling af software til forbedring af billedkvalitet af medicinske billeder
 • Udvikling af national database til lagring af medicinske billeder
 • Udvikling af skannings- og behandlingsteknikker på MR accelerator

Ad 2:

 • Udvikling af modeller der på baggrund af den planlagte strålefordeling kan forudsige graden af bivirkninger efter strålebehandling – kan bruges til at forbedre den planlagte behandling
 • Udvikling af modeller der via information fra medicinske billeder kan forudsige bivirkninger efter strålebehandling – kan bruges til at udpege specielle risikogrupper
 • Validering af modeller internationalt – dette søges f.eks. gjort nemmere ved brug af distribueret læring (udvikling af software der kan køre lokalt uden at data behøves at samles centralt)

Ad 3:

 • Ansvar for statistisk analyse af større forsknings forsøg (f.eks. nationale projekter)
 • Udvikling af statistiske metoder til f.eks. store datamænger med mange og korrelerede variable, samt brug af kunstig intelligens (AI)
 • Understøttelse af statistisk studiedesign og styrkeberegning

 

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning i Radiofysisk laboratorium, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen

 

Sidst opdateret: 20.10.2023