Skip to main content

Forskning i sygepleje

Sygepleje, supportive care, rehabilitering og palliation til patienter med kræft og deres familier. Forskningen handler især om at minimere bivirkninger og senfølger samt optimere livskvalitet under og efter behandling for både patient og familie. Vi anvender forskellige forskningsmetoder afhængigt af problemstillingen, fx spørgeskemaer (PRO), lodtrækningsforsøg (RCT), samt kvalitative metoder fx interviews, fokusgruppeinterviews og deltagerobservationer.

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen

 

Sidst opdateret: 20.10.2023