Skip to main content
DA / EN

LET’S seminar i ”Kommunale Talentstrategier”

Fredag den 4. november afholdte forskningsenheden LET'S et seminar for landets nøglepersoner i talentudvikling i sport med titlen Kommunale Talentstrategier. Det centrale spørgsmål var "Hvilken særlige rolle har kommunerne i dansk talentudvikling?"

Dagen var en blanding af mindre oplæg, refleksioner, diskussioner og workshops. Over 70 deltog. Mange forskellige personer var repræsenteret: fra elitekommuner, sportsakademier, idrætsskoler, forvaltninger, idrætsråd, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og LETs. Vi startede med et oplæg om status på talentforskning, der åbnede debatten i forhold til, hvor forskningen med fordel kan bevæge sig hen. Det blev fulgt op af en beskrivelse af et konkret eksempel på praksisforskning, Derefter var der workshops, hvor de mange kompetencer, der var repræsenteret, blev sat i spil med udgangspunkt i kommunernes nuværende rolle i talentudviklingspraksis. Der blev diskuteret selektion til eliteskoler, morgentræningskoncepter, balancen mellem legende og målrettet træning mm. Som et afsæt for det videre forløb blev der lavet et oplæg om innovativ praksis, hvor konkrete bud på principper, der kan understøtte talentudviklingspraksis, blev præsenteret. Afslutningsvist blev det præsenteret, hvad der helt konkret skal til for at lave et bæredygtigt samarbejde mellem praktikere og forskere.

Som svar på dagens centrale spørgsmål nåede vi først og fremmest frem til, at kommunerne har en særlig rolle. De skal udfylde den ved at fokusere på det, som klubber og foreninger ikke selv kan. De har en større nærhed til praksis end fx DIF og Team Danmark og skal på den måde fungere som et organ, der kobler og integrerer de mange forskellige aktører, der er i spil i relation til de unge talenter. Også koble og udvikle netværker på tværs af kommunens klubber og foreninger. Som et naturligt skridt i den retning, som LET'S i forvejen gør med sit fokus på, hvad der kendetegner gode talentudviklingsmiljer, og hvordan man skaber dem, var der ingen tvivl om, at tiden er moden til at se nærmere på spørgsmålet "Hvilken særlige rolle har kommunerne i dansk talentudvikling?" - det vil blive et relevant fremtidigt forskningsfokus. 

 

Her kan du downloade materiale fra seminaret:
1. Det gode forskningssamarbejde
2. Innovativ praksis og fremtidens forskning
3. Når praksis og forskning mødes
4. Samlet kompendium

Kristoffer Henriksens præsentation kan du finde her.

Kristoffer Henriksen
Carsten Hvid Larsen
Ole Mathorne
Søren Svane
Astrid Becker-Larsen
& Louise Kamuk Storm

Sidst opdateret: 13.07.2023