Skip to main content

Ny publikation: Viral dynamics of SARS-CoV-2 in immunocompromised patients

Forskere fra forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi har i samarbejde med forskere fra forskningsenheden for Infektionsmedicin lige publiceret artiklen ”Viral dynamics of SARS-CoV-2 in immunocompromissed patients” i tidsskriftet Clinical Microbiology and Infection. I artiklen finder forskerne, at immunsupprimerede patienter med COVID-19 behandlet med antistoffer formentlig ikke udskiller virus så længe som tidligere antaget. Dette resultat tyder på, at man kan reducere varighed af isolation i denne patient kategori.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37182645/    
 
Redaktionen afsluttet: 05.07.2023