Skip to main content
DA / EN

Udfordringer og løsninger

Politiske strategier og planer

Velfærd varetages og reguleres af staten via politikker. Emnet ’Politiske strategier og planer’ belyser de politiske partiers syn på velfærdsstaten – herunder for og imod. Fokus er også på planerne for at udvide eller indskrænke velfærdsstatens virke. Hvordan er velfærdsstaten og dens politikområder blevet italesat over tid, og hvilke problemfelter bliver sat i spil som relevante for velfærdsstatens tilstand og udvikling?


Forskere

Projekter

Sidst opdateret: 26.02.2018