Skip to main content
DA / EN

Udfordringer og løsninger

Velfærdsstatens finansiering

Den danske velfærdsstat er skattefinansieret. Dette karakteristika har ikke blot ført til et højt skattetryk i Danmark, men har også skabt en diskussion om, hvordan Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence. Skal den danske velfærdsstat fortsat være skattefinansieret, eller skal der indføres mere brugerbetaling som i England og USA? Området ’Velfærdsstatens finansiering’ belyser de finansielle rammer for velfærdsstatens virke og muligheder for ændringer heraf.

Forskere

Projekter

Sidst opdateret: 26.02.2018