Borger, samfund, deltagelse

Mekanismer der ekskluderer

Velfærdssamfundets målsætning om at tilbyde lige adgang til en række goder udfordres af forskellige parametre. Emnet undersøger mekanismer på forskellige niveauer i samfundet, som bidrager til at ekskludere individer og grupper fra deltagelse og indflydelse på beslutninger om velfærdssamfundet. Der fokuseres ligeledes på mulighederne for lige adgang til velfærdssamfundets goder.