Skip to main content
DA / EN

Borger, samfund, deltagelse

Mekanismer der ekskluderer

Velfærdssamfundets målsætning om at tilbyde lige adgang til en række goder udfordres af forskellige parametre. Emnet undersøger mekanismer på forskellige niveauer i samfundet, som bidrager til at ekskludere individer og grupper fra deltagelse og indflydelse på beslutninger om velfærdssamfundet. Der fokuseres ligeledes på mulighederne for lige adgang til velfærdssamfundets goder.

Forskere

Projekter

Sidst opdateret: 26.02.2018