Borger, samfund, deltagelse

Borgerinddragelse og deltagelse

Velfærdssamfundet tilbyder borgerne en række goder, som ideelt set kan bidrage til øget livskvalitet for den enkelte. ’Borgerinddragelse og deltagelse’ fokuserer på, hvordan borgerne inddrages i udbuddet og udviklingen af velfærdssamfundets goder.