Skip to main content

Borger, samfund, deltagelse

Borgerinddragelse og deltagelse

Velfærdssamfundet tilbyder borgerne en række goder, som ideelt set kan bidrage til øget livskvalitet for den enkelte. ’Borgerinddragelse og deltagelse’ fokuserer på, hvordan borgerne inddrages i udbuddet og udviklingen af velfærdssamfundets goder.  

Sidst opdateret: 26.02.2018