Skip to main content
DA / EN

Borger, samfund, deltagelse

Civilsamfund og frivillige organisationer

Velfærdsstaten betinger de rettigheder og forpligtelser, vi som borgere har i fritiden og i familien. ’Civilsamfund og frivillige organisationer’ fokuserer på, hvilke muligheder og begrænsninger velfærdssamfundet bidrager med i relation til borgernes fritid og deres familieliv. Det undersøges bl.a., hvilke muligheder borgerne har for at deltage i frivillige aktiviteter, der har til formål at bidrage til øget velfærd, og det undersøges, hvordan disse muligheder udnyttes.


Sidst opdateret: 26.02.2018