Skip to main content
DA / EN

Kristoffer Christensen ansat som 4+4 Ph.D. studerende

Kristoffer Christensen er ansat som 4+4 Ph.D. studerende ved centret for Energy Informatics, hvor han vil lave multi-agent based simulationer for smart energi løsninger. Forskningen vil bidrage til Flexible Energy Denmark (FED) projeket.
Redaktionen afsluttet: 01.09.2018