Skip to main content
DA / EN

Branchefællesskabet for Intelligent Energi gæster centret

Den 23. november blev arrangementet "Energieffektivitet- og fleksibilitet i store bygninger" afholdt i samarbejde mellem Dansk Energi - Intelligent Energi og Center for Energy Informatics.

Arrangementet satte fokus på bygningers energiforbrug. Baggrunden for arrangementet var behovet for både at se på, hvordan man kan spare på energien i bygninger, som idag udgør ca 38% af det samlede energiforbrug i Danmark. Men også behovet for at se på, hvordan energiforbruget i bygninger kan gøres mere fleksibelt, så bygningerne er parate til den øgede mængde af energi fra vedvarende energikilder, som vi står overfor.

Dagen var opdelt i to temaer performance test samt intelligente og energifleksible bygninger.

Temaet om performance tests blev indledt af Thomas Rysgaard Jacobsen fra Bygningsstyrelsen, som fortalte om deres erfaringer med performance tests. Hernæst fortalte Adjunkt Muhyiddine Jradi og Ph.d. studerende Elena Markoska fra Center for Energy Informatics om COORDICY projektet og brugen af automatiserede performance tests i projektet. Formiddagens tema blev afsluttet med en rundvisning i OU44, en nyere undervisningsbygning på Syddansk Universitet, som har en række måleinstrumenter installeret, og som herigennem kan fungere som Living Lab for centrets forskning heriblandt COORDICY projektet.

Eftermiddagens tema om intelligente og energifleksible bygninger blev indledt at Richard Schalburg fra Dansk Energi, som gav deltagerne en indføring i det nyeste bygningsdirektiv. Hernæst fortalte Post Doc Krzysztof Arendt og Ph.d. studerende Fisay Sanagogboye omkring deres forskning i intelligent bygningsstyring i forhold til COORDICY projektet. Dagen sluttede af med et indlæg af Lektor Mikkel Baun Kjærgaard omkring fleksibelt energiforbrug og erfaringer med screening og kontrol af bygninger.

Redaktionen afsluttet: 28.11.2016