Skip to main content

Erika Zvingilaite ansat som ny Postdoc

Erika Zvingilaite er ansat som ny Postdoc ved Center for Energy Informatics

Center for Energy Informatics har ansat endnu en Postdoc - Erika Zvingilaite er ansat pr. 1. august 2015.

Erika Zvingilaite har en Ph.d. grad i Energy System Modelling and Analysis fra Danmarks Tekniske Universitet og har gennem sit arbejde i den private energisektor opbygget en unik viden omkring det danske el-system og energimarkeder. Denne viden er værdifuld for såvel SDUs uddannelse i Energiteknologi samt for aktiviteterne inden for forskning- og erhvervssamarbejde ved Center for Energy Informatics.

Redaktionen afsluttet: 02.08.2015