Skip to main content
1,5 millioner kroner skal gøre havvindmøller billigere

1,5 millioner kroner skal gøre havvindmøller billigere

Der er gang i byggeriet af havvindmøller i Danmark, men møllerne er både dyrere at bygge og drive end landvindmøller. Derfor vil lektor Anders Brandt udvikle analysemetoder, som blandt andet skal øge havvindmøllers levetid.

Af Birgitte Dalgaard, bird@tek.sdu.dk, 03-11-2017

Der er gang i byggeriet af havvindmøller i Danmark. Aktuelt er der 13 parker i Danmark, og flere er under opførelse. Blandt andet havmølleparken Horns Rev 3 i Vesterhavet ud for Esbjerg og Kriegers Flak i Østersøen, som bliver den hidtil største med en forventet kapacitet på 600 MW.


Men havvindmøller er dyre at bygge og drive. Derfor har Lektor Anders Brandt fra SDU Mechanical Engineering modtaget godt 1,5 millioner kroner fra EU's Interreg-midler til at udvikle metoder, som skal forlænge havvindmøllers levetid og gøre det billigere at bygge dem.

 

Skal bygges smartere

Havvindmøller har den store fordel, at de umiddelbart ikke generer beboere, og så producerer de meget mere CO2-neutral strøm end landmøller. Til gengæld skal de leve op til højere sikkerhedskrav, fordi det kræver meget af konstruktionerne at holde til vejr og vind på havet.

 

Lektor Anders Brandt fra SDU Mechanical Engineering skal udvikle analysemetoder, som ud fra målte vibrationer kan analysere sig frem til hvilke belastninger, møllerne bliver udsat for, og hvad det betyder for materialetrætheden. Den eksakte viden kan bruges til at forlænge havvindmøllers levetid, fordi man får viden om, hvornår vindmøllerne skal repareres. Den samlede viden om, hvordan konstruktionerne opfører sig på havet, kan samtidig bruges til at bygge smartere, så møllernes konstruktioner er sikre samtidig med, at de ikke bliver unødigt dyre at opføre.

 

Ørsted er interesseret i forskningen

Anders Brandt har kig på de sensorer, som allerede i dag bygges ind og måler vibrationer i store konstruktioner. Det er de data, som han vil forsøge at omsætte til brugbar viden om, hvordan konstruktionen har det, og hvornår man skal sætte ind med reparationer for at forlænge holdbarheden. Når analysemetoderne er udviklet, vil de ikke kun kunne bruges i havvindmøller, men også i andre offshore konstruktioner som skibe og boreplatforme.

 

Ørsted er et af de energiselskaber, som følger forskningen med interesse, fordi der er mange penge på spil, hvis man kan forlænge levetiden af havvindmøller og gøre dem billigere at opføre.


Redaktionen afsluttet: 03.11.2017