Skip to main content

Robot skal scanne patienter

Robotter skal overtage flere arbejdsopgaver på hospitaler. Robotter skal nu lære at ultralydsscanne patienter. Det vil sikre bedre behandling.

Når vi i fremtiden skal ultralydsscannes, er det en robot, som med sikker hånd fører scanningsapparatet rundt på vores krop. Forskere fra SDU og OUH er gået sammen om at udvikle en robotscanner, som til at begynde med skal scanne leddegigtpatienters hænder.

- Vi vil gerne overføre vores viden fra industrirobotter til hospitalsrobotter. Sammen med OUH har vi et unikt samarbejde, som sikrer, at patienterne får en bedre behandling uden, at det bliver dyrere, siger robotforsker Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Robotforskeren fra SDU Robotics skal stå for at udvikle robotten, mens afdelingslæge og ph.d.-studerende Søren Andreas Just fra Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus samt Reumatologisk Afdeling på OUH fra sit daglige patientarbejde ved hvilke behov, robotten skal opfylde for at blive en betroet samarbejdspartner på hospitalet.

- Det vil være et kraftfuldt værktøj. En systematisk ultralydsundersøgelse af hænderne, hvor der for hvert led gemmes billeddokumentation og udregnes gigtaktivitet er ikke en del af den almindelige kontrol af leddegigtpatienter i dag. Det er alt for tidskrævende. Robotten vil derfor give lægen et præcist indblik i patientens gigtaktivitet og derved sikre en bedre behandling, siger Søren Andreas Just.

Færre smerter

Robotten kan lave en ultralydsundersøgelse af en gigtplaget hånd eller fod. Ud fra scanningerne kan et computersystem udregne en score for gigtaktiviteten i hvert led. Robotten kan gemme patientens tilstand og advare lægen, hvis gigtaktiviteten er øget, og behandlingen skal justeres.

- Omkring 1 procent af Danmarks befolkning har leddegigt, og håbet er, at teknologien kan hjælpe patienten til at have færre gener af gigten. Med et bedre indblik i patientens gigtaktivitet og dermed forbedret behandling vil patienterne få færre smerter og mindre risiko for ødelæggelse af led, forklarer Søren Andreas Just og fortsætter:

- Når det er en robot, som foretager scanningerne, bliver det også mere fleksibelt. Folk, som bor langt væk fra de nye supersygehuse, kan scannes lokalt og en specialist på hospitalet kan ud fra billederne vurdere patientens tilstand. Og billederne kan gemmes, så lægen kan tjekke dem på et hvilket som helst tidspunkt.

Robotter kan aflaste læger

Det er Universal Robots, som kommer til at lægge arm til scanningsrobotten. Det er så op til robotforsker Thiusius Rajeeth Savarimuthu at udstyre den med trykfølsomme sensorer og kamera, så robotten ikke trykker scanneren for hårdt mod patientens hånd og kan scanne både store og små hænder.

- Den største udfordring for os er måske ikke så meget teknisk, som den er psykologisk. Vi skal finde ud af, hvordan vi får styr på interaktionen mellem menneske og robot, siger Thiusius Rajeeth Savarimuthu, og fortsætter:

- Vi skal lave et system, hvor patienterne er helt trygge ved at blive scannet af en robot. Det kræver en tæt dialog mellem udvikler, behandler og patient. Det er blandt andet også derfor, at vi har flyttet udviklingen af robotten til OUH.


Fakta
Projekttitel: Robotic Platform for Clinical Automation (ROPCA)

Projektdeltagere: SDU og OUH

Projektperiode: Maj 2016 – april 2017

Bevilget beløb: 255.000 fra Energi Fyn

Redaktionen afsluttet: 29.06.2016