Skip to main content
DA / EN

Joel Cox bliver Sapere Aude Forskningsleder

Dansk forskning er netop blevet 36 nye forskningsprojekter rigere med 220 mio. kroner til nye, talentfulde Sapere Aude: DFF-Forskningsledere. Blandt modtagerne er Joel Cox fra SDU Nano Optics, som modtager 6,2 millioner kr.

Se listen over de 36 Sapere Aude: DFF-Forskningsledere

Med de 36 nye forskningsledere styrkes dansk forskning bredt inden for alle videnskabelige hovedområder med 220 millioner kroner. Danmarks Frie Forskningsfond har tildelt nogle af de allerdygtigste forskertalenter Sapere Aude Forskningsleder-bevillingerne; de er med til at forny dansk forskning og skabe fundamentet for fremtidige excellencecentre og forskningsmæssige nybrud.

Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, David Dreyer Lassen, uddyber:

 - Sapere Aude giver unge, talentfulde forskere mulighed for at forske i det, de brænder for. Det giver et stærkt forskningsberedskab med forskningsledere, der både kan tænke nyt og organisere produktion af ny viden – og det er den rigtige vej at gå i en tid, hvor det bliver tydeligt, at det er forskning, der skal være med til at give svarene på udfordringer som f.eks. en global pandemi og den grønne omstilling, men også på de udfordringer i fremtiden, som vi ikke kender endnu.

Sapere Aude-bevillingen: et smalt nåleøje

For at kunne stå med en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling i dag har kandidaterne været igennem en hård udvælgelse: to bedømmelsesrunder i fondens faglige forskningsråd, en individuel fagfællebedømmelse hos internationale eksperter og til sidst et tværrådsligt interview.

Her kom 36 forskningsledere gennem nåleøjet, mens hele 391 havde søgt fonden om en Sapere Aude Forskningslederbevilling, og med DFF-bevillingen får forskningslederne mulighed for at lede eget team og gennemføre forskning på højt, internationalt niveau. 

- Danmarks Frie Forskningsfond booster de allerdygtigste, yngre forskere, der har banebrydende idéer og lederambitionerne i top, og det gavner Danmarks fremtid, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

Forskning i effektiv kontrol af lys med selve lyset

Sapere Aude-bevillingerne spænder over hele det videnskabelige spektrum, og det afspejler sig i både bredden og den høje kvalitet i projekterne.
Blandt de 36 yngre topforskere er adjunkt Joel Cox fra SDU Nano Optics. Han er naturligvis stolt, lykkelig og beæret over den fornemme bevilling og de 6,2 millioner kroner, han har modtaget. 

- Det er stort skridt mod forskningsmæssig uafhængighed, da bevillingen gør mig i stand til at bygge et stærkt team, som er dedikeret til dette projekt som jeg selv er passioneret omkring. Bevillingen styrker samtidig min internationale profil som en ledende forsker inden for nano optics, og vil hjælpe mig i konkurrencen om andre store, fremtidige bevillinger, siger Joel Cox. 

Om projektet fortæller Joel Cox:

- Mit projekt er rettet mod en langvarig udfordring inden for de optiske videnskaber: Effektiv kontrol af lys med selve lyset. Ideen er at udnytte atomart tynde todimensionelle (2D) materialers evne til at fokusere lys på ekstreme niveauer - ned til nanometer længdeskalaer - som kan udløse "ikke-lineære" vekselvirkninger mellem lys og stof, der effektivt tillader lys at manipulere lys.

- Jeg vil udvikle teoretiske metoder til at beskrive sådanne ikke-lineære optiske vekselvirkninger i konstruerede 2D-materialer og identificere de bedst mulige konfigurationer for at maksimere deres effektivitet; i sidste ende sigter jeg mod at identificere systemer, hvor individuelle lyskvanta (fotoner) kan have en stærk indbyrdes vekselvirkning. Mit projekt vil være tæt knyttet til eksperimenter for at fremme udviklingen af fundamentalt nye lysbaserede teknologier.

 

Fakta

• Sapere Aude betyder ’Vov at vide’. 

• Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karriere, herunder give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

• Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 391 ansøgninger og uddelt 36 bevillinger svarende til en succesrate på lige over 9 %.
• Antallet af kvindelige ansøgere var 129, og der blev givet 15 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 11,6 %. For mandlige ansøgere er succesraten 8 % med 262 ansøgninger og 21 bevillinger. 

• En tværfaglig formandsgruppe med repræsentanter fra alle fondens fem forskningsråd har foretaget den endelige bedømmelse af de 36 Sapere Aude-modtagere.

• Danmarks Frie Forskningsfond har udbudt virkemidlet siden 2010 med en finansiering af 294 yngre forskningsledere til dato, hvoraf flere har indledt en karriere som ledere af større centerbevillinger.

• Danmarks Frie Forskningsfond består af 84 anerkendte forskere fordelt på fem forskningsfaglige råd. Samlet vurderer rådene cirka 3.000 ansøgninger og uddeler cirka 1,5 milliarder kroner til 400-500 forskerinitierede projekter årligt. 

Redaktionen afsluttet: 20.11.2020