Testbaseret optag i kvote 2

Testbaseret optag på SDU

Når du søger ind på SDU inden 15. marts kl. 12.00, bliver du inviteret til at deltage i en række tests, som indgår i vurderingen af din ansøgning. Vi har nemlig valgt at fordele alle vores kvote 2-pladser på baggrund af tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer.

Testforløbet skal selvfølgelig give os et indtryk af dig. Men lige så vigtigt er det, at du får en prøvesmag på, hvad der venter på den anden side af studiestart. Det tror vi, giver den bedste start på din uddannelse.

Testforløbet

Du kommer både til en test af dine generelle studiekompetencer og til en test, der skal afklare dine forudsætninger for at læse på lige præcis den uddannelse, du har søgt.

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver tetstet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.

Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

uniTEST afholdes på SDU d. 18. og 19. april

Læs mere om uniTEST

#2 - fagspecifikke tests

Du skal også til en eller fleres test, som tager udgangspunkt i den eller de uddannelser du har valgt. Det kan fx være, du skal deltage i et interview, skrive en motiveret ansøgning, overvære en forelæsning eller demonstrere din viden inden for et bestemt område. I testen kan du fx blive målt på:

  • din viden om uddannelsen
  • dine personlige færdigheder
  • din motivation
  • dine mål med uddannelsen
De fagspecifikke tests afholdes samme dag som uniTEST eller i de følgende uger

Læs mere om optagelse på de enkelte uddannelser

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet, når vi afholder test i kvote 2 på SDU, kan du stadig deltage.

Hvis du skal deltage i uniTEST og/eller en skriftlig fagspecifik test, vil du kunne deltage via et fjernovervågningssystem. Læs mere om deltagelse optagelsesprøver via fjernovervågning.

Hvis du skal deltage i et interview, vil du i de fleste tilfælde kunne deltage via en Skype forbindelse (med enkelte undtagelser).

Læs om de konkrete muligheder, og hvilke datoer der er afsat til de fagspecifikke testforløb, på de enkelte uddannelsers sider om adgangskrav og optagelse.

Prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind (dysleksi) eller talblind (dyskalkuli), eller  har du en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår.

Testdeltagelse på særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre de skriftlige tests, og at du i tilfælde af ordblindhed får lov til at bruge it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

  1. Du skal udfylde din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk
  2. Når du har søgt, får du adgang til Optag SDU, hvor selv skal tilmelde dig optagelsesprøverne. Her kan du klikke af, at du vil deltage i prøverne på særlige vilkår. Du skal samtidig uploade relevant dokumentation for, at du er ordblind (dysleksi), talblind (dyskalkuli) eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Endelig skal du uploade en beskrivelse af dine udfordringer og dine behov i testsituationen.

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun optagelsesprøverne.
Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler.

Læs mere om SPS.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies