Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Medievidenskab

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Medievidenskab består af to dele:  
 • uniTEST
 • Motiveret ansøgning og CV 

Bemærk, du skal ikke uploade en motiveret ansøgning og CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.  

 #1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Motiveret ansøgning og CV

I den motiverede ansøgning skal du reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop Medievidenskab. Du får udleveret et skriftligt oplæg ved testens begyndelse, som din besvarelse skal tage udgangspunkt i.  

CV

Du skal have dit CV klar ved testens start, for det skal uploades sammen med den motiverede ansøgning. Du skal uploade CV sammen med andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV i forbindelse med, at du skriver den motiverede ansøgning. Andet relevant materiale kan eksempelvis være dokumentation for:  

 • Uddannelse  
 • Relevante kurser  
 • Relevant erhvervserfaring  
 • Eventuelt frivilligt arbejde  
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen 
 • Anbefalinger/udtalelser  

Ud fra en samlet bedømmelse af dit CV og den motiverede ansøgning vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne: 

Motivation

 • Du kan begrunde dit valg af studie og uddannelsessted. 
 • Du kan begrunde dit valg af studie ift., om du tidligere har beskæftiget dig med aktiviteter i din fritid eller professionelt, som er relevante ift. Medievidenskab.  

Viden om uddannelsen

 •  Du har kendskab til studiets indhold, og har sat dig ind i studiets opbygning.  

Skriftlig formidling

 • Du kan udtrykke dig selvstændigt og præcist på et korrekt dansk og strukturere teksten hensigtsmæssigt.  

Du har i alt 60 minutter til at skrive den motiverede ansøgning og uploade CV + relevant materiale. Den motiverede ansøgning skal du skrive på dansk. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår