Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Engelsk

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Engelsk består af tre dele:  

 • uniTEST  
 • Multiple choice-test og skriftligt essay 
 • Struktureret interview  

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Test i engelsk sprogfærdighed og grammatik  

Testen er en multiple choice-test, hvor du vurderes på:  

 • Engelsk sprogfærdighed  
 • Engelsk grammatik 
 • Skriftligt essay  

Du skal skrive et essay på engelsk på baggrund af et skriftligt oplæg. I testen vurderes du på:  

 • Engelsk sprogfærdighed  
 • Generel fluency og sprogforståelse 
 • Kommunikation og sproglig formåen på engelsk 

Du har i alt 60 minutter til test i engelsk sprogfærdighed og grammatik og det skriftlige essay. Du får en samlet bedømmelse, hvor begge områder vægter lige højt. 

#3 - Struktureret interview  

Interviewet er en personlig samtale mellem dig og en repræsentant fra uddannelsen, hvor vi vurderer dine personlige og faglige kompetencer inden for områderne:  

 • Motivation  
 • Viden om uddannelsen  
 • Kommunikation og sproglige evner på engelsk  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår