Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Negot

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Negot består af tre dele, der afhænger af den valgte sprogretning:  
  • uniTEST  
  • Motiveret ansøgning, som indgår i den fagspecifikke test  
  • Skriftlig sprogtest i tysk (kun ved studieretningen tysk)
  • Vurdering af gennemsnit i relevante fag (kun ved studieretningen engelsk)  

Bemærk, du skal ikke uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.  

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Motiveret ansøgning (både studieretning tysk og engelsk)  

I den motiverede ansøgning skal du reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop bacheloruddannelsen i Negot.  

Din besvarelse skal tage udgangspunkt i et skriftligt oplæg, der udleveres ved testens begyndelse.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen  
  • Viden om uddannelsen  
  • Skriftlig formidling  

Den motiverede ansøgning skrives på dansk, og du har 90 minutter til at skrive den.

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal kun skrive én motiveret ansøgning. Det gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.  

#3 - Skriftlig sprogtest i tysk (for sprogretningen med tysk)

Sprogtesten er en onSET test, hvor du skal udfylde huller i 8 korte tyske tekster, hvor der mangler den anden halvdel af hver andet ord. Du kan se et eksempel på testen på https://www.onset.de/de/home/ueber-onset/.  

Testen vurderer dine evner inden for områderne:  

  • tysk grammatik  
  • læseforståelse 
  • dit tyske ordforråd  

Testen varer 50 minutter inkl. 10 minutters introduktion. 

#3 - Vurdering af gennemsnit (for sprogretningen med engelsk) 

Du bliver vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet af følgende fag:  

Dansk A, Engelsk B, Historie B (eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B) og Matematik B.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår