Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på International virksomhedskommunikation – Engelsk og kommunikation eller medier

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation består af to dele:  

  • uniTEST  
  • Motiveret ansøgning  

Bemærk, du skal ikke  uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.  

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#2 - Motiveret ansøgning  

I den motiverede ansøgning skal du reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop International virksomhedskommunikation med engelsk og medier eller International virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation.  

Du får udleveret et skriftligt oplæg ved testens begyndelse, som din besvarelse skal tage udgangspunkt i.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen  
  • Viden om uddannelsen 
  • Skriftlig formidling  

Den motiverede ansøgning skrives på dansk, og du har 90 minutter til at skrive den.  

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?  

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Det gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår