Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Desuden skal du bestå en optagelsesprøve i kvote 2. 

Bemærk at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Det er ikke muligt at søge optagelse i kvote 1. 

Optagelsesprøven i 2023

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Journalistik består af tre dele:

 • Motiveret ansøgning og CV (uploades til www.optagelse.dk senest 15. marts kl.12)
 • Skriftlig prøve 
 • Optagelsessamtale  

Uddannelsen har kun optagelse i kvote 2.

#1 - Motiveret ansøgning og CV 

Den motiverede ansøgning skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, din modenhed og din egnethed i forhold til uddannelsen. 
Den må maksimalt fylde 1,5 side og kan sammenlignes med en jobansøgning. 

Husk at skrive dit navn på den motiverede ansøgning. 

Dit CV skal fx indeholde informationer om din uddannelse, erfaringer med både lønnet og frivilligt arbejde, herunder hvis du har erfaring med journalistisk arbejde.

#2 - Skriftlig prøve  

Alle ansøgere inviteres til den skriftlige prøve, der består af tre delprøver: 

 • Sprogtest 
 • Videnstest
 • Analyseprøve

Prøven tester dine evner inden for følgende områder: 

 • Beherskelse af det danske sprog 
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Analyse og refleksion over et givent tema 

Sådan deltager du i den skriftlige prøve

Prøven afholdes på SDU i Odense d. 1. april. 
Ansøgere, der opholder sig i udlandet 1. april, har mulighed for at deltage online via Zoom i samme tidsrum, som prøven finder sted på SDU i Odense. 

Se tidligere optagelsesprøver. 

#3 - Optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen er en dialog på ca. 20 minutter med udgangspunkt i det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. I samtalen kommer vi også omkring en aktuel politisk diskussion, som man kender fra medierne, din motivation for uddannelsen og om du er parat til at påbegynde uddannelsen.

Sådan deltager du i Optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen afholdes på SDU i Odense onsdag den 10. maj og torsdag den 11. maj 2023.

Udvælgelsesprocessen

Ansøgerne med det bedste resultat i den skriftlige prøve indkaldes til optagelsessamtalen. 
Fordeling af pladser sker på baggrund af resultaterne af både den skriftlige prøve og optagelsessamtalen.