Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Desuden skal du bestå en optagelsesprøve i kvote 2. 

Bemærk at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Det er ikke muligt at søge optagelse i kvote 1. 

Optagelsesprøven i 2024

Når du søger om optagelse på Journalistik, skal du:

 • uploade motiveret ansøgning og CV på optagelse.dk senest 15. marts kl.12
 • deltage i en skriftlig prøve 
 • deltaget en optagelsessamtale, hvis du går videre fra den skriftlige prøve

Studiepladserne fordeles på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige prøve og optagelsessamtalen.

Du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.

Den motiverede ansøgning skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, din modenhed og din egnethed i forhold til uddannelsen. Den må maksimalt fylde 1,5 side og kan sammenlignes med en jobansøgning. 

Husk at skrive dit navn på den motiverede ansøgning. 

Dit CV skal fx indeholde informationer om din uddannelse, erfaringer med både lønnet og frivilligt arbejde, herunder hvis du har erfaring med journalistisk arbejde.

Den skriftlige prøve afholdes på SDU i Odense d. 13. april. Ansøgere, der opholder sig i udlandet 13. april, har mulighed for at deltage online via Zoom i samme tidsrum, som prøven finder sted på SDU i Odense. 

Hvis du ønsker at deltage online, skal du kontakte mail: optag@sdu.dk senest den 15. marts 2024 kl. 12. 

Du skal vedhæfte dokumentation for, at du ikke befinder dig i Danmark på prøvedagen den 13. april 2024. Det kan eksempelvis være i form af flybilletter (både af-og hjemrejse), arbejdskontrakt eller lignende.

NB: Man kan ikke deltage online, hvis man er i transit fra udland til Danmark, fx i lufthavnen.

Den skriftlige prøve består af  tre delprøver: 

 • Sprogtest 
 • Videnstest
 • Analyseprøve

Prøven tester dine evner inden for følgende områder: 

 • Beherskelse af det danske sprog 
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Analyse og refleksion over et givent tema

Se eksempler på tidligere optagelsesprøver her

Optagelsessamtalen afholdes på SDU i Odense onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2024.

Optagelsessamtalen er en dialog på ca. 15 minutter med udgangspunkt i det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. I samtalen kommer vi også omkring en aktuel politisk diskussion, som man kender fra medierne, din motivation for uddannelsen og om du er parat til at påbegynde uddannelsen.