Adgangskrav

Der er ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12:00 til Journalistik på SDU.

Der kan kun søges om optagelse i kvote 2. 

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Journalistik, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Vær opmærksom på, at alle fag skal være bestået med minimum karakteren 2,0.

Du skal opfylde alle ovenstående adgangskrav.

Der kan kun søges om optagelse i kvote 2, med ansøgningsfrist den 15. marts, kl. 12:00.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2019)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Journalistik består af følgende elementer

 1. CV
 2. Motiveret ansøgning
 3. Skriftlig prøve
 4. Optagelsessamtale

Bemærk: Du skal indsende motiveret ansøgning og CV sammen med din ansøgning senest den 15. marts, for at kunne blive vurderet i kvote 2 

Motiveret ansøgning og CV

Den motiverede ansøgning skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, din modenhed og af din egnethed i forhold til uddannelsen.
Den må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Husk at skrive dit navn på den motiverede ansøgning.

Dit CV skal for eksempel indeholde

 • Uddannelse
 • Arbejdserfaring (Frivilligt og lønnet)
 • Evt. journalistisk erfaring
 • Fritidsinteresser, rejser og lignende

Skriftlige prøve

Den skriftlige prøve består af tre delprøver:

 • Sprogtest
 • Paratvidenstest
 • Analyseopgave

Prøven tester dine evner inden for følgende områder:

 • Beherskelse af det danske sprog
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Analyse og refleksion over et givent tema

Bemærk at:

 • Prøven er digital, og du skal derfor medbringe en computer.
 • Alle prøver er uden hjælpemidler – ved brug af hjælpemidler bortvises man fra prøven med det samme.

Du kan læse mere om tidligere optagelsesprøver her.

Optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen er en dialog på ca. 20 minutter med udgangspunkt i det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. I dialogen kommer vi også omkring en aktuel politisk diskussion, som man kender fra medierne, din motivation for uddannelsen og om du er parat til at påbegynde uddannelsen.

Udvælgelsesprocessen

Vi udvælger de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. I samtalen tager vi bl.a. udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV.

På baggrund af den skriftlige prøve indkaldes ca. 200 af de ansøgere med det bedste resultat til optagelsessamtalen på SDU.

Udvælgelsen af de ansøgere, der efter samtalen tilbydes en studieplads via kvote 2, sker på baggrund af en ligelig vægtning af de tre skriftlige delprøver lagt sammen med resultatet af optagelsessamtalen. Ud af de 200 ansøgere, tilbydes cirka 100 personer en studieplads.

Praktisk information om optagelsesprøven

Alle ansøgere der opfylder adgangskravene inviteres til den skriftlige prøve. Du må regne med at afsætte hele dagen til deltagelse.

 • 13. april 2019 afholdes den skriftlige prøve på SDU.
 • 15. og 16. maj 2019 afholdes optagelsessamtaler  på SDU.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Du kan ikke deltage i den skriftlige test og optagelsessamtalen fra udlandet, idet prøvens form forudsætter dit personlige fremmøde.


Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2019

Antal studiepladser 100
Fordeling (%) i kvote 1/2 0/100

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17610.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies