Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Desuden skal du bestå en optagelsesprøve i kvote 2. 

Bemærk at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Det er ikke muligt at søge optagelse i kvote 1. 

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Journalistik består af følgende elementer:

 • Motiveret ansøgning og CV 
 • Skriftlig prøve 
 • Optagelsessamtale  

Bemærk, du skal uploade motiveret ansøgning og CV sammen med din ansøgning senest den 15. marts, for at blive vurderet i kvote 2. Denne uddannelse har kun optagelse i kvote 2. 

#1 - Motiveret ansøgning og CV 

Den motiverede ansøgning skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, din modenhed og din egnethed i forhold til uddannelsen.  Den må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning.  

Husk at skrive dit navn på den motiverede ansøgning.  

 Dit CV skal f.eks. indeholde:

 • Uddannelse 
 • Arbejdserfaring (Frivilligt og lønnet)
 • Evt. journalistisk erfaring
 • Fritidsinteresser, rejser og lignende 

#2 - Skriftlig prøve  

Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, inviteres til den skriftlige prøve.  

Den skriftlige prøve består af tre delprøver: 

 • Sprogtest 
 • Paratvidenstest
 • Analyseopgave 

Prøven tester dine evner inden for følgende områder: 

 • Beherskelse af det danske sprog 
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold
 • Analyse og refleksion over et givent tema 

Følg med på siden her – vi opdaterer siden med informationer om hvordan den skriftlige prøve foregår online og giver gode råd til deltagelse, når vi kommer tættere på prøven 10. april. 

#3 - Optagelsessamtale

Samtalen tager udgangspunkt i den motiverede ansøgning og CV, og vi vurderer din:
 • Motivation for uddannelsen
 • Refleksionsniveau
 • Studieparathed
    - dine personlige egenskaber, nysgerrighed, kritisk sans og modenhed.

Udvælgelse

De ansøgere med det bedste resultat i den skriftlige prøve bliver indkaldt til optagelsessamtalen på SDU.
Udvælgelsen af de ansøgere, der efter samtalen bliver tilbudt en studieplads via kvote 2, sker på baggrund af en samlet vurdering, hvor resultatet af både den skriftlige prøve og optagelsessamtalen tæller.

Tid og sted 

 • Den skriftlige prøve afholdes online 10. april, og du deltager fra din egen computer. Du skal forvente at selve prøven varer ca. 4 timer.
 • Optagelsessamtalerne bliver afholdt online i Zoom i dagene 11. og 12. maj.  Du deltager hjemmefra på din egen computer. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår