Skip to main content

Optagelse i kvote 2 på Idræt og sundhed

Optagelsesforløbet i kvote 2

Når du søger optagelse på Idræt og sundhed i kvote 2, skal du: 

 • deltage i uniTEST 
 • deltage i Multiple Mini Interivew (MMI) 

Alle ansøgere, der består uniTEST, bliver inviteret til MMI. Studiepladserne i kvote 2 fordeles ud fra en samlet vurdering, hvor uniTEST vægter 1/7 og MMI vægter 6/7. 

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 35 point. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Din præstation i det samlede optagelsesforløb afgør, om du får en studieplads i kvote 2.

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For bacheloruddannelsen i Idræt og sundhed vægtes områderne ligeligt.

MMI foregår på SDU Odense fredag d. 7. juni 2024. 

MMI er en serie af seks strukturerede mini interviews og teststationer. De seks stationer er: 

 • Idræt (interview) 
 • Sundhed (interview) 
 • Motivation (interview) 
 • Boldspil (praktisk) 
 • Bevægelses-kommunikation og dans (praktisk) 

Forløbet vurderer dine faglige og personlige kompetencer samt praktiske færdigheder ud fra følgende kriterier:  

 • Kognitiv formåen - fx evnen til at forstå og diskutere et oplæg eller reflektere over egne og andres praksis. 
 • Fagspecifik viden og færdigheder - fx evnen til at udføre specifikke bevægelser i forskellige sammenhænge.  
 • Kommunikation og relationelle færdigheder - fx evnen til at præsentere en tekst eller kommunikere med holdkammerater. 
 • Personlig integritet og motivation - fx dine overvejelser om at søge ind på uddannelsen.  

MMI foregår på dansk. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår