Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Medicin

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen Medicin består af:  

  • uniTEST 
  • Multiple Mini Interview

Bemærk, du skal ikke sende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.

#1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål. 

Søger du Medicin på både Syddansk Universitet og Aarhus Universitet? 

SDU og AU samarbejder om medicinansøgers deltagelse i uniTEST.
Hvis du har søgt Medicin begge steder skal du kun tage uniTEST online hos SDU. Du får kun ét testresultat, som efterfølgende koordineres mellem de to universiteter.

#2 - Multiple Mini Interview (MMI) 

MMI er en serie strukturerede mini interviews, hvor vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer. Vurderingen sker på baggrund af områderne:  

  • Motivation 
  • Kognitiv formåen 
  • Personlig integritet 
  • Fagspecifik viden og færdigheder 
  • Etik
  • Kommunikation 

Multiple Mini Interview foregår på dansk. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår