Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Samfundsfag (centralfag)

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 


Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Samfundsfag består af to dele: 
  • uniTEST
  • Forelæsning 

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

#2 - Forelæsning 
Der afholdes en fælles forelæsning for ansøgere til Samfundsfag og Statskundskab. Forelæsningen varer 45 minutter og handler om ét eller flere af uddannelsernes centrale temaer. Den afsluttes med en række spørgsmål til forelæsningens indhold.  

Det er obligatorisk at deltage i forelæsningen for at blive vurderet i kvote 2. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår