Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Jura

Optagelsesforløbet i kvote 2

Når du søger optagelse på Jura i kvote 2, skal du: 

 • uploade motiveret ansøgning og CV på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12 
 • deltage i uniTEST 
 • deltage i et interview, hvis du går videre fra uniTEST 

Du går videre fra uniTEST, hvis du er blandt de ca. 65 ansøgere til uddannelsen, som klarer testen bedst. De ca. 5 ansøgere med de højeste testscorer kvalificerer sig i kvote 2 på baggrund af testen alene. De næste ca. 60 ansøgere indkaldes til interview, og interviewet afgør fordelingen af de resterende pladser i kvote 2.

Du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.

Du kan desuden uploade max 2 samlede filer med andet relevant materiale, der underbygger aktiviteterne på dit CV. Det kan fx være dokumentation for relevant uddannelse, kurser, erhvervserfaring, frivilligt arbejde og fritidsinteresser sammen med dine anbefalinger og udtalelser.  

Husk at skrive dit fulde navn på alle bilag. 

Din motiverede ansøgning 

Vi forventer, at du i din motiverede ansøgning reflekterer over:  

 • Motivation  
  Din motivation for valg af studie og uddannelsessted 
 • Fagspecifik viden  
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om og/eller indsigt i fagområdet 
 • Kommunikation  
  Din evne til at formulere dig skriftligt 
 • Indsigt i studiet  
  Har du sat dig ind i, hvad uddannelsen indeholder, og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til? 

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 35 point. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Hvilken score du skal opnå for at gå videre i optagelsesforløbet, vil afhænge af antallet af ansøgere, og hvordan de øvrige ansøgere klarer testen.

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For bacheloruddannelsen i Jura vægtes områderne således: 

 • Kritisk tænkning: 40% 
 • Kvantitativ tænkning: 20% 
 • Sproglig og kulturel forståelse: 40% 

Interviewet foregår på SDU Esbjerg 11., 13. og 14. juni. Hvis du opholder dig i udlandet, er det muligt at deltage via Zoom. 

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV samt øvrige bilag, hvis du har uploadet yderligere dokumentation der underbygger aktiviteterne på dit CV.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for følgende områder: 

 • Motivation  
  Hvorfra stammer din interesse for faget og hvordan er det kommet til udtryk i dine valg af relevante aktiviteter? 
 • Faglighed  
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om og/eller indsigt i fagområdet. 
 • Kommunikation  
  Din mundtlige formuleringsevne. 
 • Modenhed  
  Din evne til at reflektere over udfordringer under studiet og egne evner til at gennemføre uddannelsen. 
 • Indsigt i studiet  
  Har du sat dig ind i studiet og overvejet, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til? 

Vær opmærksom på, at vi vurderer dine refleksioner i direkte sammenhæng med den uddannelse, hvor du er inviteret til interview. Hvis du skal til interview på flere uddannelser, skal du derfor være opmærksom på, at de samme svar på de samme spørgsmål kan udløse en forskellig vurdering.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår