Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Biomedicin

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Biomedicin består af to dele: 

  • uniTEST
  • Skriftlig opgave 

#1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'. 

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

#2 - Skriftlig opgave  

I den skriftlige opgave skal du besvare en række spørgsmål. Opgaven skrives på dansk, men der vil være tekststykker på engelsk, hvor du skal uddrage centrale pointer. 
 
Din besvarelse vurderes på områderne: 

  • Viden om uddannelsen 
  • Motivation for at vælge netop denne uddannelse
  • Dansk og engelske sprogkompetencer 

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor du skal lave en skriftlig opgave, skal du kun deltage i den skriftlige opgave på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.  

Søger du ind på Kemi, Datalogi, Farmaci, Matematik, Anvendt matematik og/eller Fysik, skal du også deltage i en forelæsning, men kun på den uddannelse, du har prioriteret højest.  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår