Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på International virksomhedskommunikation med tysk

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med tysk består af tre dele:  
  • uniTEST  
  • Motiveret ansøgning   
  • Skriftlig sprogtest i tysk

Bemærk, du skal ikke uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Motiveret ansøgning  

Ved denne test skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du skal reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med Tysk. Du får udleveret et skriftligt oplæg ved testens begyndelse, som din besvarelse skal tage udgangspunkt i.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen  
  • Viden om uddannelsen 
  • Skriftlig formidling  

Den motiverede ansøgning skrives på dansk og du har 90 minutter til at skrive den.  

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?

 Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal kun skrive én motiveret ansøgning. Det gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.  

#3 - Skriftlig sprogtest i tysk  

Sprogtesten er onSET test, hvor du skal udfylde huller i 8 korte tyske tekster, hvor der mangler den anden halvdel af hver andet ord. Du kan se et eksempel på testen på https://www.onset.de/de/home/ueber-onset/.  

Ved testen vurderer vi dine evner inden for: 

  • tysk grammatik  
  • læseforståelse 
  • dit tyske ordforråd.  

 Testen varer 50 minutter inkl. 10 minutters introduktion.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår