Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på HA - Generel erhvervsøkonomi

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine grundlæggende forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål. Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Sådan deltager du i uniTEST 

Testen afholdes på SDU 15. og 16. april. 

Selvom du søger flere uddannelser, skal du kun tage testen én gang. Du skal deltage på den campus, hvor du har din højeste prioritet på ansøgningstidspunktet.  

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som ikke har adresse i Danmark og dansk CPR-nummer, kan tage testen online i dagene 17. og 18. april.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår