Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på HA - Generel erhvervsøkonomi

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA består af tre dele: 

 1. Motiveret ansøgning (uploades på www.optagelse.dk senest 15. marts)
 2. uniTEST
 3. Interview 

#1 - Motiveret ansøgning

Når du udfylder din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, skal du uploade en motiveret ansøgning. Vi forventer, at du i din motiverede ansøgning reflekterer over:

 • Motivation
  Her kan du komme ind på, hvorfor du har valgt at søge ind på HA-studiet og hvorfor SDU.
 • Indsigt i studiet
  Her kan du komme ind på, hvilke fagområder og undervisningsformer du forventer at møde på studiet, og dine forventninger til din egen arbejdsindsats.
 • Fagspecifik viden
  Her kan du komme ind på, om du har erhvervserfaring, som vil være relevant for studiet, samt hvilke fremtidsmuligheder du ser med en HA-uddannelse.
 • Personlige egenskaber og samfundsengagement
  Her kan du komme ind på, om du laver frivilligt arbejde, eller på anden vis engagerer dig i samfundet.

#2 - uniTEST 

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål.

Sådan deltager du

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts-13. april. Dit specifikke test-tidspunkt får du, efter du har søgt om optagelse og meldt dig til testen. 

#3 - Interview

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Motivation
 • Indsigt i studiet
 • Fagspecifik viden

Interviewet varer ca. 15 minutter.

Sådan deltager du i interviewet

Interviewet bliver afholdt på SDU i Esbjerg d. 10. og 13. juni. Hvis du fx opholder dig i udlandet, kan du deltage i interviewet via Zoom.

Du skal kun deltage i ét interview, selvom du søger ind på HA Erhvervsøkonomi på mere end én campus på SDU. Resultatet fra interviewet vil indgå i kvote 2-vurderingen på alle de HA-uddannelser, hvor du er gået videre til interview. 
Du kan ikke selv vælge, på hvilken campus eller hvilken dag du vil til interview, men skal deltage på den campus og i det tidsrum, der står i din indkaldelse.

Udvælgelsesprocessen

Ansøgerne med de højeste uniTEST-scorer inviteres til interview, og resultatet af interviewet afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår