Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Oldtidskundskab

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab består af to dele: 

  1. uniTEST 
  2. Skriftlig fagtest

#1 - uniTEST  

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål.

Sådan deltager du

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts-13. april. Dit specifikke test-tidspunkt får du, efter du har søgt om optagelse og meldt dig til testen. 

#2 - Skriftlig fagtest

Den skriftlige fagtest består af 3 dele, der indgår i en samlet bedømmelse. Testen varer i alt 90 minutter.

Test i dansk grammatik (vægter 25%)

Testen er en multiple choice-test, der tester dine færdigheder i dansk grammatik.

Oversættelsesopgave (vægter 50%)

Du skal oversætte en fagrelevant tekst fra engelsk til dansk, og vi vurderer din fagspecifikke viden og formidlingsevne.

Skriftlig opgave (vægter 25%)

Du skal beskrive din motivation/begrundelse for at vælge netop denne uddannelse. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

  • Viden om uddannelsen
  • Skriftlig formidlingsevne
  • Motivation

Sådan deltager du i den skriftlige fagtest

Alle ansøgere der har gennemført uniTEST, inviteres til den skriftlige fagtest. Den foregår online d. 30. april og 1. maj.

Udvælgelsesprocessen

Pladserne i kvote 2 fordeles på baggrund af den samlede optagelsesprøve. Resultatet af uniTEST og den samlede bedømmelse af den skriftlige fagtest vægter lige højt. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår