Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Oldtidskundskab

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab består af to dele: 

#1 uniTEST   
#2 Skriftlig fagtest

#1 - uniTEST  

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine grundlæggende forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål. Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Sådan deltager du i uniTEST 

Testen afholdes på SDU 15. og 16. april. 

Selvom du søger flere uddannelser, skal du kun tage testen én gang. Du skal deltage på den campus, hvor du har din højeste prioritet på ansøgningstidspunktet.  

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, som ikke har adresse i Danmark og dansk CPR-nummer, kan tage testen online i dagene 17. og 18. april.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene 

#2 - Skriftlig fagtest

Den skriftlige fagtest består af 3 dele, der indgår i en samlet bedømmelse. Testen varer i alt 90 minutter.

Test i dansk grammatik (vægter 25%)

Testen er en multiple choice-test, der tester dine færdigheder i dansk grammatik.

Oversættelsesopgave (vægter 50%)

Du skal oversætte en fagrelevant tekst fra engelsk til dansk, og vi vurderer din fagspecifikke viden og formidlingsevne.

Skriftlig opgave (vægter 25%)

Du skal beskrive din motivation/begrundelse for at vælge netop denne uddannelse. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

  • Viden om uddannelsen
  • Skriftlig formidlingsevne
  • Motivation

Sådan deltager du i den skriftlige fagtest

Alle ansøgere der har deltaget i uniTEST inviteres til den skriftlige fagtest. Fagtesten bliver afholdt online d. 13. maj. 

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og den samlede bedømmelse af test i dansk grammatik, oversættelsesopgave og skriftlig opgave vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår