Skip to main content
DA / EN

Optagelse i kvote 2 på Kemi- og bioteknologi

Når du søger optagelse på Diplomingeniør i Kemi- og bioteknologi i kvote 2, skal du: 

 • deltage i uniTEST 
 • deltage i et Interview 

Du skal bestå både uniTEST og Interview for at være kvalificeret til optagelse i kvote 2. Testresultatet i uniTEST afgør fordelingen af studiepladser blandt kvalificerede ansøgere. 

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 25 point, når du søger ind på en diplomingeniøruddannelse. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Hvilken score du skal opnå for at blive optaget, vil afhænge af antallet af ansøgere, og hvordan de øvrige ansøgere klarer testen.

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For ingeniøruddannelser vægtes områderne ligeligt.

Interviewet foregår på SDU Odense d. 8. juni. Interviewet varer ca. 15 minutter. 

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen. Ved interviewet vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

 • Motivation for at læse til ingeniør indenfor kemi- og bioteknologi:  
  - Hvorfor søger du ind på netop dette studie  
  - Hvad ved du om uddannelsen  
  - Hvad ved du om arbejdet som ingeniør inden for kemi- og bioteknologi  
 • Personlig integritet: 
  - Din refleksion over egne styrker og svagheder ift. uddannelsen  
  - Din evne til at indgå i projektsamarbejde med andre  
 • Kommunikationsevner:  
  - Din evne til at indgå i en dialog med interviewerne om faglige emner som kemi, biokemi, mikrobiologi, matematik og fysik  
  - Din evne til at føre en dialog generelt  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår