Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Diplomingeniør i Kemi og bioteknologi består af to dele:

 1. uniTEST
 2. Interview 

#1 uniTEST

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål.

Sådan deltager du

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts-13. april. Dit specifikke test-tidspunkt får du, efter du har søgt om optagelse og meldt dig til testen. 

#2 Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen. Ved interviewet vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

 • Motivation for at læse til ingeniør indenfor kemi- og bioteknologi:
  Hvorfor søger du ind på netop dette studie       
  Hvad ved du om uddannelsen 
  Hvad ved du om arbejdet som ingeniør inden for kemi- og bioteknologi
 • Personlig integritet:
  Din refleksion over egne styrker og svagheder ift. kemi- og bioteknologi ingeniøruddannelse
  Din evne til at indgå i projektsamarbejde med andre 
 • Kommunikationsevner:
  Din evne til at indgå i en dialog med interviewerne om faglige emner som kemi, biokemi, mikrobiologi, matematik og fysik
  Din evne til at føre en dialog generelt 

Interviewet varer ca. 15 minutter.

Sådan deltager du i interviewet

Interviewet finder sted på SDU i Odense d. 11. juni.

Søger du ind på både Diplomingeniør og Civilingeniør i Kemi og bioteknologi, skal du gennemføre ét interview. Resultatet fra interviewet vil blive brugt i kvote 2-vurderingen på begge uddannelser.

Udvælgelsesprocessen

Alle ansøgere, der har bestået uniTEST, bliver inviteret til interview. Resultatet af uniTEST og interview vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.