Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Audiologi

Optagelsesforløbet i kvote 2

Når du søger optagelse på Audiologi i kvote 2, skal du: 

  • deltage i uniTEST 
  • deltage i et mini-e-læringsforløb  

Studiepladserne i kvote 2 fordeles ud fra en samlet vurdering, hvor uniTEST og din besvarelse af spørgsmål ifm. e-læringsforløbet vægter lige højt.  

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 35 point. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Din præstation i det samlede optagelsesforløb afgør, om du får en studieplads i kvote 2.

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For bacheloruddannelsen i Audiologi vægtes områderne ligeligt.

Mini-e-læringsforløbet afvikles medio juni 2024 og foregår online via SDU’s e-læringsplatform, itslearning.

I e-læringsforløbet bliver du præsenteret for relevant video- og tekstmateriale og skal svare på spørgsmål omkring uddannelsen og motivationen for dit studievalg.  

I bedømmelsen af din deltagelse lægger vi vægt på:  

  • Motivation 
  • Kommunikation 
  • Indsigt i studiet 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår