Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Folkesundhedsvidenskab

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab består af to dele: 

  1. uniTEST
  2. Motiverende samtale

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål.

Sådan deltager du

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts-13. april. Dit specifikke test-tidspunkt får du, efter du har søgt om optagelse og meldt dig til testen. 

#2 – Motiverende samtale

 Ved samtalen vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation  
  • Kommunikation 
  • Indsigt i uddannelsen  
  • Interviewet foregår på dansk.  

Sådan deltager du i samtalen

Den motiverende samtale bliver afholdt på SDU i Odense d. 27. april. Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i samtalen online.

Udvælgelsesprocessen  

Alle ansøgere der har gennemført uniTEST, inviteres efterfølgende til den motiverende samtale.   

Resultatet af uniTEST og samtalen vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår