Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Amerikanske studier

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Amerikanske studier består af to dele:  

  • uniTEST 
  • Multiple choice-test og skriftligt essay 

#1 – uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  
 
Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Multiple choice-test i engelsk sprogfærdighed og grammatik  

Testen er en multiple choice-test, som vi bedømmer ud fra antal korrekte svar. I testen vurderes du på:  

  • Engelsk sprogfærdighed  
  • Engelsk grammatik 
  • Skriftligt essay  

Du skal skrive et essay på engelsk på baggrund af et skriftligt oplæg. I testen vurderes du på:  

  • Engelsk sprogfærdighed  
  • Generel fluency og sprogforståelse
  • Kommunikation og sproglig formåen på engelsk  

Du har i alt 60 minutter til multiple choice-testen og det skriftlige essay. De to dele indgår i en samlet bedømmelse, hvor begge områder vægter lige højt. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår